Friday, July 19, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Download VietIME 1.0

[DOWNLOAD] VietIME 1.0 Một trình biên tập phương thức nhập liệu Tiếng Việt đa nền tảng. Hỗ trợ gõ Tiếng…

By admin , in Phần mềm việt Phần Mềm Việt Khác , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

VietIME 1.0 Một trình biên tập phương thức nhập liệu Tiếng Việt đa nền tảng. Hỗ trợ gõ Tiếng Việt Unicode trong Java’s AWT và Swing text components 

Phiên bản VietIME 1.0 chủ yếu liên quan tới bản địa hóa giao diện của phương thức nhập liệu để hỗ trợ Bản địa Việt Nam trong J2SE 5.0

VietIME 1.0 được tích hợp thêm các tính năng thường sử dụng trong công việc soạn thảo văn bản Việt ngữ, như là Duyệt chính tả, Chuyển dạng, Đổi ngữ cách, Tước dấu, Bình thường hóa dấu, Xếp chữ Việt, v.v…
Những tác vụ mới này của VietIME 1.0 chỉ có tác dụng với các ứng dụng Swing.

VietIME 1.0 là phương pháp đầu vào dựa trên Java Việt Nam biên tập viên (IME). Kích hoạt tính năng đầu vào của văn bản Unicode tiếng Việt trong Java AWT (TextArea và TextField) và Swing thành phần văn bản với chương trình VietIME 1.0.

 

Tổng Hợp

 

Độ an toàn của VietIME 1.0

Chúng tôi đã phân tích phiên bản VietIME 1.0 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download VietIME 1.0 để sử dụng.

Đánh giá