[DOWNLOAD]

 

Video Edit Converter Pro 2.65 phần mềm đổi đuôi video và chỉnh sửa video, tất cả trong một cho phép người dùng thực hiện nhiều thao tác với các video.

 

Video Edit Converter Pro 2.65 phần mềm đổi đuôi video và chỉnh sửa video, tất cả trong một cho phép người dùng thực hiện nhiều thao tác với các video.

Video Edit Converter Pro 2.65 cho phép bạn cắt, sáp nhập nhiều file video/audio thành các file định dạng MOV, MPEG1, MPEG2, VCD, SVCD, DVD, AVI or WMV. Bạn cũng có thể chuyển đổi video, chuyển đổi audio sang MOV, MPEG1, MPEG2, VCD-PAL, VCD-NTSC, SVCD-PAL, SVCD-NTSC, DVD-PAL, DVD-NTSC, MPEG kích cỡ tùy chỉnh, file AVI hoặc WMV.
 

Video Edit Converter Pro 2.65

Download Video Edit Converter Pro 2.65Chuyển đổi video và chỉnh sửa video

Download Video Edit Converter Pro cung cấp thiết đặt mô tả WMV tùy chỉnh, bạn có thể định nghĩa chế độ VBR, CBR, chiều cao, độ rộng, cửa sổ đệm, vidao/audio bit rate. Ngoài ra bạn có thể định lại kích thước độ phân giải và lựa chọn chế độ căng ra.
Bạn có thể trích xuất các khung hình video thành các file hình ảnh riêng biệt và định lại kích thước cụ thể. Trích xuất file WAVE từ file media và lưu như số cụ thể của kênh, sample rate và bit trên mẫu mà bạn muốn.
Download Video Edit Converter Pro có thể thêm 70 sự chuyển tiếp và trên 50 hiệu ứng. Nó cũng cho phép bạn thêm một số lượng hình ảnh, file âm thanh và sau đó tạo các file MPEG1, MPEG2, VCD, SVCD, DVD, AVI hoặc WMV.

Tổng Hợp

Độ an toàn của Download Video Edit Converter Pro 2.65

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Download Video Edit Converter Pro 2.65 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Video Edit Converter Pro 2.65 để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *