[DOWNLOAD]

Video DVD Maker Pro 3.22.0.60 là một công cụ authoring phần mềm miễn phí cho phép nhà những người đam mê phim để tạo ra đĩa DVD chỉ với ba lần click. 

Video DVD Maker Pro 3.22.0.60 là một công cụ authoring phần mềm miễn phí cho phép nhà những người đam mê phim để tạo đĩa DVD chỉ với ba lần click.

Với Video DVD Maker Pro 3.22.0.60 bạn có thể nắm bắt video từ bộ chỉnh TV, máy ảnh web, DVS và phim nhập khẩu các định dạng nhất, và ghi một đầu ra vào một đĩa CD / DVD.Video DVD Maker Pro 3.22.0.60 là một tất cả-trong-một trong những giải pháp không tốn kém mà cho phép bạn lấy phim từ một máy quay hay các nguồn khác, chuyển đổi nó thành một định dạng thích hợp và ghi nó vào một đĩa DVD hoặc CD một đĩa. Bao gồm các trình đơn DVD và nhãn CD.

Độ an toàn của Video DVD Maker Pro 3.22.0.60

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Video DVD Maker Pro 3.22.0.60 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Video DVD Maker Pro 3.22.0.60 để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *