[DOWNLOAD]

Từ ý tưởng đến kịch bản kinh doanh :”Tôi biên soạn tài liệu này nhằm hệ thống các vấn đề quý vị sẽ gặp phải khi viết một kịch bản để biến ý tưởng thành hiện thực”.

 

Cuốn sách Từ ý tưởng đến kịch bản kinh doanh với mục đích là giúp quý vị có ý tưởng kinh doanh, nhưng thiếu những kiến thức khác nên chưa thể thể hiện ý tưởng kinh doanh của mình một cách đầy đủ và có hệ thống, sao cho chúng ta có thể cảm nhận được tính khả thi của ý tưởng.

 

Sơ lược:

 

Phần 1 : Ý tưởng kinh doanh
Phần 2 : Tham gia thị trường
Phần 3 : Xác định giá trị cốt lõi và tầm nhìn
Phần 4 : Phân phối sản phẩm dịch vụ
Phần 5 : Nguồn lực bán hàng tiếp thị, truyền thông và quan hệ công chúng.
Phần 6 : Sản xuất, thu mua và dịch vụ sau bán hàng.
Phần 7 : Xây dựng nguồn lực và quy trình SXKD
Phần 8 : Định giá và chính sách giá.
Phần 9 : Thị trường
Phần 10 : Lợi nhuận và phân chia lợi nhuận.

Độ an toàn của Từ ý tưởng đến kịch bản kinh doanh

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Từ ý tưởng đến kịch bản kinh doanh mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Từ ý tưởng đến kịch bản kinh doanh để sử dụng.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *