Thursday, July 18, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Download TKBU 4.0

[DOWNLOAD]   TKBU 4.0 giúp sắp xếp thời khóa biểu cho các trường đại học và cao đẳng, phiên bản…

By admin , in Hỗ trợ học tập phần mềm Việt Phần mềm việt , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

 

TKBU 4.0 giúp sắp xếp thời khóa biểu cho các trường đại học và cao đẳng, phiên bản TKBU 4.0 là bản mới nhất hiện nay.

Sau một thời gian tích cực chuẩn bị, giờ đây công ty Công nghệ Tin học Nhà trường đã gần như sẵn sàng cho việc công bố và phát hành phiên bản tiếp theo mới nhất của phần mềm Hỗ trợ sắp xếp thời khóa biểu cho các trường Đại học, Cao đẳng TKBU 4.0.

So với lần công bố dự kiến phát hành phiên bản này đầu năm 2010, chúng tôi đã có nhiều thay đổi, nâng cấp đáng kể phiên bản mới này.

Sau đây là liệt kê một vài thay đổi đáng kể của phiên bản mới TKBU 4.0 sắp phát hành:

1.Phiên bản mới TKBU 4.0 phát hành lần này đã hỗ trợ hoàn toàn cho tất cả các bộ font tiếng Việt 8 hoặc 16 bit, trong đó có Unicode. Khi nâng cấp dữ liệu từ các phiên bản cũ, phần mềm sẽ tự động chuyển đổi Font mặc định của dữ liệu sang Unicode.

2. Đặc điểm mới và mạnh nhất của phiên bản TKBU 4.0 là đã hỗ trợ hoàn toàn cho mô hình các lớp tín chỉ (hay còn gọi là lớp môn học). Phần mềm cho phép định nghĩa, khởi tạo và làm việc đồng thời với cả hai hệ thống lớp học này. Cả hai hệ thống lớp niên chế và tín chỉ đều sử dụng chung tài nguyên hệ thống bao gồm các phòng học, giáo viên, các chương trình đào tạo và danh sách môn học, học phần.

3.Phần mềm đã mở rộng đáng kể các báo cáo phân tích và thống kê dữ liệu của mình. Một phần lớn các báo cáo này có thể chuyển sang dạng Excel, một dạng dữ liệu bảng rất phổ biến hiện nay tại Việt Nam.

download TKBU 4.0

Download TKBU 4.0Sắp xếp thời khóa biểu đại học

Giao diện của lệnh xem và điều chỉnh thời khóa biểu cho mô hình lớp niên chế. Có thể quan sát đồng thời dữ liệu thời khóa biểu trên các lớp, phòng học và giáo viên.

Giao diện của lệnh xem và điều chỉnh thời khóa biểu cho mô hình lớp môn học (tín chỉ). Có thể quan sát đồng thời thông tin trên lớp, phòng học và giáo viên.

TKBU 4.0

Download TKBU 4.0Sắp xếp thời khóa biểu cao đẳng

Theo vnschool

Độ an toàn của Download TKBU 4.0

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Download TKBU 4.0 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download TKBU 4.0 để sử dụng.

Đánh giá