Thursday, July 25, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Download ThunderBrowse 3.2.6.8

[DOWNLOAD] ThunderBrowse 3.2.6.8 – Như tên của ứng dụng này đã mô tả, khi một người nào đó gửi cho…

By admin , in Email Internet & Email , at Tháng Ba 26, 2020

[DOWNLOAD]

ThunderBrowse 3.2.6.8 – Như tên của ứng dụng này đã mô tả, khi một người nào đó gửi cho bạn một đường link, bạn có thể mở nó ngay trong Thunderbird. Với ứng dụng này, khi bạn click vào một link trong email, một hộp thoại sẽ mở ra và giúp bạn xem trang web đó mà không cần phải mở 

ThunderBrowse 3.2.6.8 – Như tên của ứng dụng này đã mô tả, khi một người nào đó gửi cho bạn một đường link, bạn có thể mở nó ngay trong Thunderbird.

Với ứng dụng ThunderBrowse 3.2.6.8, khi bạn click vào một link trong email, một hộp thoại sẽ mở ra và giúp bạn xem trang web đó mà không cần phải mở trình duyệt.

Giống như Firefox, trình duyệt nhúng ThunderBrowse 3.2.6.8 hỗ trợ việc mở nhiều tab cũng như Javascript.

ThunderBrowse 3.2.6.8

Thunder Browse 3.2.6.8 – mở link trong thunderbird

Nhược điểm rõ ràng là ThunderBrowse 3.2.6.8 là rất nhỏ. Nó thường khó đọc văn bản và đồ họa, mặc dù bạn có thể chọn một chế độ toàn màn hình. Tuy nhiên, đây là một công cụ tuyệt vời cho người sử dụng Thunderbird và sẽ tiết kiệm bộ nhớ RAM có giá trị và thời gian suất gian quay trở lại qua lại giữa trình duyệt của bạn.

 

Độ an toàn của ThunderBrowse 3.2.6.8

Chúng tôi đã phân tích phiên bản ThunderBrowse 3.2.6.8 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download ThunderBrowse 3.2.6.8 để sử dụng.

Đánh giá