[DOWNLOAD]

SynthFont 1.402 là một phần mềm tổng hợp (“MIDI, WAV” công cụ) để chơi các tập tin tiêu chuẩn midi sử dụng SoundFonts. SynthFont được thiết kế để bắt chước hành vi của SoundFont tương thích phần cứng / card âm thanh như Audigy hoặc SoundBlaster sống. 

SynthFont 1.402 là một phần mềm tổng hợp (“MIDI, WAV” công cụ) để chơi tập tin midi sử dụng SoundFonts. SynthFont 1.402 được thiết kế để bắt chước hành vi của SoundFont tương thích phần cứng / card âm thanh như Audigy hoặc SoundBlaster sống.

SynthFont 1.402

SynthFont 1.402 – chơi tập tin midi

 

SynthFont 1.402 là bộ điều biến nhận thức, mà sống! không phải là. Nhưng SynthFont 1.402 là. Nó cũng cung cấp một giao diện vào cơ cấu SoundFont và có khả năng chỉnh sửa cơ bản midi và tạo SoundFont.
Các tập tin midi cung cấp nội dung âm nhạc trong khi các tập tin SoundFont cung cấp nội dung âm thanh. SynthFont 1.402 có thể lưu trữ các thiết lập sắp xếp cho mỗi tập tin midi trong một tập tin sắp xếp như vậy gọi là.
Thiết lập sắp xếp điển hình là lựa chọn của SoundFonts. SynthFont 1.402 cũng có thể sử dụng các tập tin âm thanh khác, như các tập tin Gigasampler. Ngoài ra một công cụ VST có thể được sử dụng để thay thế động cơ âm thanh nội bộ.

Độ an toàn của SynthFont 1.402

Chúng tôi đã phân tích phiên bản SynthFont 1.402 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download SynthFont 1.402 để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *