[DOWNLOAD]

SV.HRIS – Phần mềm nhân sự – Phần mềm quản lý nhân sự Bài toán nhân sự luôn là bài toán khó, các biến động nhân sự dù ít hay nhiều cũng gây ra nhiều khó khăn cho việc điều hành và quản lý, nó quyết định việc thành công hay thất bại của Doanh Nghiệp, Chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề trên một cách dễ dà

Bài toán nhân sự luôn là bài toán khó, các biến động nhân sự dù ít hay nhiều cũng gây ra nhiều khó khăn cho việc điều hành và quản lý, nó quyết định việc thành công hay thất bại của Doanh Nghiệp, Chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề trên một cách dễ dàng, nhanh chóng và khoa học.

Tính năng nổi bật SV.HRIS – Phần mềm nhân sự
1. Tiện dụng: nhập liệu dạng danh sách như excel nhưng quản lý thông tin là chi tiết theo quá trình (theo lịch sử thời gian) hồ sơ nhân viên, chấm công, tiền lương.
2. Tổ chức dạng sheet như sheet excel theo từng tháng: chấm công, tính lương.
3. Tiền lương: cho phép cập nhật thông tin tiền lương trực tiếp từ bảng lương chi tiết, nhưng lưu trữ vẫn theo quá trình (lương cơ bản, lương net, các khoản phụ cấp, khấu trừ) phục vụ xem lịch sử, danh sách, báo cáo, thống kê. Thường nhân viên tính lương rất vất vả khâu sửa lại số liệu khi đã xử lý lương xong, phải vào từng chức năng chi tiết cập nhật lại thông tin sau đó lại xử lý lại rất mất thời gian, chúng tôi đã khắc phục được nhược điểm này.
4. Tính lương: công thức lương động, chỉnh sửa dễ dàng khi các chính sách nhà nước thay đổi.
5. Các biểu mẫu hỗ trợ dạng Word, Excel, thống kê dạng chart
6. Tham khảo hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý nhân sự chấm công tính lương SV.HRIS.

 

 Tiện ích của phần mềm SV.HRIS – Phần mềm nhân sự:
1. Hỗ trợ giao diện và dữ liệu bằng 2 ngôn ngữ Việt – Anh (hoặc 1 ngôn ngữ bất kỳ) (có thể tự thay đổi các từ trên giao diện phần mềm phù hợp với tên gọi của công ty, ví dụ phần dùng từ “Đơn vị” => Có thể tự đổi lại thành “Ban/ngành”).
2. Hỗ trợ tất cả các biểu mẫu, báo cáo trực tiếp dạng office (Word, Excel), có thể khóa số liệu (cài password không cho phép chỉnh sửa thông tin).
3. Người sử dụng có thể tự chỉnh sửa các biểu mẫu dạng Word mà không cần đến IT hay công ty phần mềm.
4. Hỗ trợ dạng biểu đồ cho các báo cáo thống kê dạng biểu đồ (chart).
5. Phần mềm giao diện web chỉ cần cài đặt trên 1 máy (server), các máy người dùng không cần cài đặt, không hạn chế số người sử dụng.
6. Giao diện đẹp, font unicode, tính bảo mật cao.
7. Giờ đây các báo cáo sổ sách đều được quản lý một cách tự động và thật nhanh chóng, tinh gọn, mọi lúc mọi nơi…
8. Tiết kiệm thời gian, nhân lực và tiện lợi rất nhiều so với trước khi dùng phần mềm.
9. Ứng dụng dạng web: không cần cài trên máy người dùng, mở rộng dễ dàng (nv tự xem thông tin, phép/đánh giá online, báo cáo lãnh đạo về công tác nhân sự)
10. Biểu mẫu, báo cáo trực tiếp file word, excel dễ dàng chỉnh sửa biểu mẫu, chuyển thông tin cho các bộ phận khác khi cần,…
11. Quản lý công, phép theo nhiều dạng mô hình công ty, hỗ trợ chấm công tay, máy,…
12. Tính lương động bằng công thức lương như công thức của excel, dễ dàng chỉnh sửa (các mức qui định: tiền cơm, xăng, thưởng, chuyên cần, …)
13. Đáp ứng các biểu mẫu của nhà nước, cập nhật miễn phí vô thời hạn khi nhà nước thay đổi.

 

Tổng quan chức năng SV.HRIS – Phần mềm nhân sự

* Hồ sơ nhân viên
1. Quản lý chi tiết mọi thông tin hồ sơ nhân viên theo quá trình (lịch sử)
2. Tích hợp mọi biểu mẫu dạng word vào phần mềm: hợp đồng/phụ lục lao động, giấy tiếp nhận nhân viên(quyết định tuyển dụng, offer letter, giấy thông báo tuyển dụng), quyết định thuyên chuyển, điều động, kỹ luật, khen thưởng, lý lịch trích ngang, lý lịch nhân viên,… Tất cả là biểu mẫu word tiện lợi cho việc thay đổi nội dung các điều khoản khi cần.
3. Các biểu mẫu danh sách: danh sách nhân viên, danh sách ký hợp đồng, sinh nhật, thuyên chuyển, … biểu mẫu dạng excel trực tiếp.
4. Hỗ trợ tìm kiếm động: tự định nghĩa thông tin cần tìm, ví dụ tìm theo ngày vào + trình độ + giới tính, … cho phép chọn thông tin xuất số liệu (tự định nghĩa cột), kết xuất kết quả sang excel, cho phép lưu thông tin tìm kiếm đã thiết lập để dùng cho lần sau,..
5. Hỗ trợ các báo cáo thống kê dạng biểu đồ (chart), có thể tự lựa chon dạng biểu đồ (dạng cột, dạng đồ thị, dạng bánh,…)
* Theo dõi phép, chấm công, làm ngoài giờ (chấm công tay, máy)
1. Hỗ trợ tự định nghĩa thông tin theo công ty: các loại ngày nghỉ (phép – PN/AL, ốm đâu – O/SL, thai sản,…), thiết lập chế độ ngày nghỉ chung và ngày nghỉ riêng của công ty (lịch làm việc năm: thứ 7, CN, nghỉ lễ, nghỉ bù, …)
2. Hỗ trợ thiết lập ca làm việc: Ca1, Ca2, Ca đêm (tính lương giữa 2 ngày khác nhau), thông tin giờ công, ngoài giờ (OT),… từ máy chấm công.
3. Quản lý phép: cho phép quản lý theo nhiều dạng tuỳ thuộc từng loại hình công ty. Theo thời gian (từ ngày, đến ngày), lý do nghỉ, in đơn xin phép, theo tháng nhập 1 -> 31 ngày trong tháng, nhập tổng số ngày nghỉ theo tháng (phòng ban, đơn vị chuyển thông tin chi tiết theo ngày, văn phòng nhập số liệu tổng),…
4. Quản lý thời gian làm việc:
o Chấm công tay: theo nhập giờ vào, giờ ra => phần mềm tính ra giờ công, ngoài giờ (OT), giờ đêm, nhập tổng số giờ làm ngoài giờ,…
o Chấm công máy: xếp ca làm việc, liên kết số liệu trực tiếp từ phần mềm máy chấm công => giờ làm việc, làm ngoài giờ,…
5. Kết xuất các biểu mẫu liên quan đến chấm công: bảng công chi tiết, tổng tháng – ngày – giờ công để chuyển qua bộ phận tính lương.
6. Theo dõi đi muộn, về sớm, bỏ việc…

* Quản lý thông tin tiền lương, thưởng, thuế
1. Quá trình lương: lương cơ bản (lương hợp đồng), lương công ty, hỗ trợ quản lý theo hệ số, bảng lương, ngạch, bậc,.. các loại phụ cấp theo quá trình lương theo quá trình (lịch sử), hỗ trợ theo dõi nâng lương, nâng bậc, cảnh báo nâng lương,…
2. Ghi nhận tất cả các quá trình phụ cấp (tiền cơm, điện thoại, xăng xe…), hỗ trợ import từ excel
3. Theo dõi hàng tháng các khoảng +/- vào lương: tạm ứng, khen thưởng, kỷ luật…, hỗ trợ import từ excel
4. Thiết lập, thay đổi công thức lương: phần mềm thiết lập trước theo bảng lương của công ty, cho phép tự thay đổi số tiền, công thức (ví dụ tiền cơm qui định hằng tháng có thể tự điều chỉnh từ 300.000 lên 450.000,… Lương ngày nghỉ (phép,ốm,..) = (lương cơ bản + phụ cấp thâm niên) * số ngày nghỉ, …
5. Tính lương kỳ 1, lương cuối kỳ
o Kết xuất giờ công, làm ngoài giờ, phụ cấp làm đêm, .. từ phân hệ chấm công
o Kết xuất thông tin về các khoản tiền lương, thưởng, lương sản xuất kinh doanh, lương điều phối,…
o Tính lương, thuế thu nhập, các khỏan trừ (bảo hiểm, công đoàn, thất nghiệp,…)
6. Kết xuất báo cáo tiền lương: bảng lương kỳ 1, lương chi tiết, lương tiền mặt, lương chuyển khoản, phiếu lương, tổng hợp thu nhập, …

* Các thông tin báo biểu nộp cơ quan nhà nước
1. Báo cáo biến động lao động (biểu mẫu excel)
2. Tờ khai cấp sổ (bảo hiểm) (biểu mẫu word)
3. Các biểu mẫu báo cáo bảo hiểm (biểu mẫu excel): 02a, 03a, 66, 67, …
4. Cập nhật biểu mẫu, phần mềm miễn phí vô thời hạn khi các biểu mẫu, thông tin nhà nước thay đổi
* Các thông tin quản lý khác và theo yêu cầu (đào tạo, đánh giá, tuyển dụng, cấp phát, hồ sơ,…)

Tiện ích khác SV.HRIS – Phần mềm nhân sự
1. Hỗ trợ giao diện và dữ liệu bằng 2 ngôn ngữ Việt – Anh (hoặc 1 ngôn ngữ bất kỳ)(có thể tự thay đổi các từ trên giao diện phần mềm phù hợp với tên gọi của công ty, ví dụ phần dùng từ “Đơn vị” => Có thể tự đổi lại thành “Ban/ngành”)
2. Hỗ trợ tất cả các biểu mẫu, báo cáo trực tiếp dạng office (Word, Excel), có thể khóa số liệu (cài password không cho phép chỉnh sửa thông tin).
3. Người sử dụng có thể tự chỉnh sửa các biểu mẫu dạng Word mà không cần đến IT hay công ty phần mềm.
4. Hỗ trợ dạng biểu đồ cho các báo cáo thống kê dạng biểu đồ (chart).
5. Phần mềm giao diện web chỉ cần cài đặt trên 1 máy (server), các máy người dùng không cần cài đặt, không hạn chế số người sử dụng.
6. Hoặc phần mềm Ứng dụng.
7. Giao diện đẹp, font unicode, tính bảo mật cao.
8. Giờ đây các báo cáo sổ sách đều được quản lý một cách tự động và thật nhchị chóng, tinh gọn, mọi lúc mọi nơi…
9. Tiết kiệm thời gian, nhân lực và tiện lợi rất nhiều so với trước khi dùng phần mềm.

Đặc tính kỹ thuật SV.HRIS – Phần mềm nhân sự
1. Phần mềm sử dụng môi trường web, không cần yêu cầu cấu hình cho người dùng, không cần cài đặt.
2. Phần mềm phát triển theo công cụ mới nhất hiện nay của Microsoft:
o Visual Studio .NET 2008/2010
o SQL Server 2000/2005/2008
o .NET Framework 2.0
o MS Office 2003/ 2007
o Công nghệ Ajax (web như ứng dụng)

 

Theo SV.HRIS – Phần mềm nhân sự

Độ an toàn của SV.HRIS

Chúng tôi đã phân tích phiên bản SV.HRIS mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download SV.HRIS để sử dụng.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *