Sunday, July 14, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Download SQLWave 5.9.5

[DOWNLOAD] SQLWave 5.9.5 là công cụ giao diện đồ họa mạnh mẽ cho MySQL Client, được thiết kế nhằm tự…

By admin , in Công cụ lập trình Công Cụ Lập Trình Khác , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

SQLWave 5.9.5 là công cụ giao diện đồ họa mạnh mẽ cho MySQL Client, được thiết kế nhằm tự động hóa và đơn giản hóa quá trình phát triển cơ sở dữ liệu. Tải miễn phí.

Ứng dụng SQLWave 5.9.5 cũng cung cấp một phương thức dễ dàng hơn trong việc duyệt và bảo trì các cơ sở dữ liệu hiện thời, thiết kế các phát biểu SQL phức tạp, truy vấn cùng xử lý dữ liệu theo nhiều cách thức khác nhau.

SQLWave 5.9.5

SQLWave 5.9.5 – Bảo trì cơ sở dữ liệu

SQLWave 5.9.5 là một công cụ cơ sở dữ liệu MySQL Server được thiết kế để tự động hóa và đơn giản hóa quá trình phát triển cơ sở dữ liệu. SQLWave 5.9.5 cũng cung cấp một cách dễ dàng hơn để khám phá và duy trì cơ sở dữ liệu hiện có, thiết kế hợp chất câu lệnh SQL, truy vấn và thao tác dữ liệu theo những cách khác nhau. SQLWave 5.9.5 có Giao diện GUI trực quan cho tất cả các hoạt động MySQL. Rất nhanh chóng thu hồi dữ liệu.

 

Độ an toàn của SQLWave 5.9.5

Chúng tôi đã phân tích phiên bản SQLWave 5.9.5 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download SQLWave 5.9.5 để sử dụng.

Đánh giá