[DOWNLOAD]

SQLite Expert 2.0 là công cụ trực quan cho phép bạn dễ dàng quản trị các cơ sở dữ liệu SQLite3 cũng như có được cái nhìn rõ nét hơn về hoạt động của các cơ sở dữ liệu này. Tải SQLite Expert 2.0 miễn phí. 

SQLite Expert 2.0 là công cụ trực quan cho phép bạn dễ dàng quản trị các cơ sở dữ liệu SQLite3 cũng như có được cái nhìn rõ nét hơn về hoạt động của các cơ sở dữ liệu này.

SQLite Expert 2.0 tích hợp chức năng quản lý và bảo trì cơ sở dữ liệu vào một môi trường duy nhất, thông qua giao diện người dùng đồ họa trực quan và rõ ràng.

Dưới đây là một số tính năng chính của SQLite Expert 2.0
· SQLite Expert 2.0 chỉnh sửa bảng biểu và xem trực quan, mà không cần viết một dòng của SQL. Dễ dàng chuyển đổi cơ cấu các lĩnh vực, chỉ số, hạn chế, gây nên mà không làm mất dữ liệu đã tồn tại trong bảng.
· Xây dựng kịch bản SQL và tạo ra xem trực quan bằng cách sử dụng tích hợp Query Builder.
· SQLite Expert 2.0 tạo SQLite3 cơ sở dữ liệu, xem và thay đổi các tham số cơ sở dữ liệu, kiểm tra tính toàn vẹn cơ sở dữ liệu và chân không (compact) cơ sở dữ liệu.
Dễ dàng chuyển dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu SQLite, dữ liệu nhập khẩu từ các kịch bản SQL ADO hoặc nguồn dữ liệu, hoặc xuất khẩu sang các kịch bản SQL.
Hiển thị và chỉnh sửa dữ liệu trong lưới điện, bao gồm cả BLOB và các lĩnh vực hình ảnh. Hiện nay hỗ trợ BMP, JPG, PNG, GIF và các định dạng hình ảnh ICO. BLOB lĩnh vực có thể được chỉnh sửa với trình soạn thảo hex tích hợp.
· SQLite Expert 2.0 thực hiện các truy vấn SQL và kết quả hiển thị trong lưới điện hoặc là văn bản.

 

Độ an toàn của SQLite Expert 2.0

Chúng tôi đã phân tích phiên bản SQLite Expert 2.0 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download SQLite Expert 2.0 để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *