[DOWNLOAD]

Một phần mềm quen thuộc GPRS Monitor đã được đổi tên Spb Wireless Monitor v3.0 với một phiên bản mới với một giao diện hoàn toàn mới khi có thêm chức năng kiểm soát dữ liệu kết nối GPRS/CDMA/3G, WiFi, USB.

Với ứng dụng này sẽ cho phép bạn kiểm soát, không chế và thông báo dung lượng sử dụng các dịch vụ kết nối một cách dễ dàng với Menu cài đặt đơn giản đã được cải thiện với giao diện mới.Bạn có thể xem biểu đồ hàng ngày, đặt âm báo khi đã vượt qua dung lượng đã thiết lập trong ngày, hiển thị ngoài Today plug-in để có thể xem nhanh và truy cập nhanh các chức năng cần thiết của ứng dụng.

Độ an toàn của SPB Wireless Monitor 3.0.1

Chúng tôi đã phân tích phiên bản SPB Wireless Monitor 3.0.1 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download SPB Wireless Monitor 3.0.1 để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *