[DOWNLOAD]

SoftX HTTP Debugger giúp xem và phân tích mọi lưu lượng HTTP giữa một trình duyệt web hay bất kì ứng dụng nào khác sử dụng giao thức HTTP và máy chủ web, HTTP Debugger chính là giải pháp cho bạn. 

SoftX HTTP Debugger giúp xem và phân tích mọi lưu lượng HTTP giữa một trình duyệt web hay bất kì ứng dụng nào khác sử dụng giao thức HTTP và máy chủ web, SoftX HTTP Debugger  chính là giải pháp cho bạn.

SoftX HTTP Debugger

Phần mềm SoftX HTTP Debugger

SoftX HTTP Debugger Xem và phân tích lưu lượng HTTP giữa máy tính của bạn và mạng Internet.
Các nhà phát triển mạng có thể xem và phân tích các giá trị thông số đầu HTTP, cookies, các chuỗi truy vấn, mã nguồn phân tích trang web HTML/XML phân tích các mã Java/VB, phân tích các mã lỗi,…Họ đồng thời còn có thể đo dung lượng và thời lượng tải của trang web cũng như xác định nguyên nhân gây hiện tượng nghẽn của trang web.
Với SoftX HTTP Debugger bạn có thể cải thiện các kĩ năng lập trình bằng cách xem và phân tích cách thức trang web hoạt động cũng như cách thức thực thi một số tính năng.
Các quản trị hệ thống và quản trị mạng có thể phân tích hành vi của các trang web đáng ngờ cũng như xem thông tin các chương trình gửi từ máy bạn lên trang chủ (chẳng hạn như trong thủ tục đăng kí hay cập nhật).

Theo SoftX HTTP Debugger

Độ an toàn của SoftX HTTP Debugger

Chúng tôi đã phân tích phiên bản SoftX HTTP Debugger mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download SoftX HTTP Debugger để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *