[DOWNLOAD]

Với tiện ích ScribeFire Blog Editor 1.4.3.0 for chrome, bạn có thể viết blog ngay trên trình duyệt web Google Chrome với đầy đủ các tính năng như khi viết blog từ trang quản trị. 

 

Với tiện ích ScribeFire Blog Editor 1.4.3.0 for chrome, bạn có thể viết blog trên Google Chrome với đầy đủ các tính năng như khi viết blog từ trang quản trị.

ScribeFire Blog Editor 1.4.3.0 for chrome

ScribeFire Blog Editor for chrome – viết blog trên chrome

ScribeFire Blog Editor 1.4.3.0 for chrome là một blog của trình soạn thảo đầy đủ tính năng tích hợp với trình duyệt của bạn và cho phép bạn dễ dàng gửi cho tất cả các blog của bạn.
Với ScribeFire Blog Editor 1.4.3.0 for chrome bạn có thể đăng bài lên blog WordPress, Blogger , TypePad, Windows Live Spaces, Posterous, Tumblr, Xanga, LiveJournal, hay blog nào khác hỗ trợ MetaWeblog API MovableType.
Bạn có thể chỉnh sửa và cập nhật các bài viết hiện có. Bạn có thể lên lịch cho tương lai (nếu blog của bạn cho phép điều đó). Bạn có thể xóa những bài viết. Bạn có thể lưu thư nháp. Bạn có thể gắn thẻ và Phân loại .

 

Độ an toàn của ScribeFire Blog Editor 1.4.3.0 for chrome

Chúng tôi đã phân tích phiên bản ScribeFire Blog Editor 1.4.3.0 for chrome mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download ScribeFire Blog Editor 1.4.3.0 for chrome để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *