[DOWNLOAD]

Remote Registry Cleaner là một tiện ích có thể quét máy tính từ xa hoặc máy tính cục bộ để kiểm tra các lỗi Windows Registry và tiến hành sửa các lỗi đó với mục đích làm cho máy tính chạy tốt hơn. 

Remote Registry Cleaner là một tiện ích có thể quét máy tính từ xa hoặc máy tính cục bộ để kiểm tra các lỗi Windows Registry và tiến hành sửa các lỗi đó với mục đích làm cho máy tính chạy tốt hơn.

Remote Registry Cleaner

Remote Registry Cleaner – làm sách registry

Chương trình Remote Registry Cleaner cũng có thể quét và liệt kê các file Windows không cần thiết cũng như đã lỗi thời và tiến hành xóa chúng để tăng hiệu suất của máy tính.

Điểm mạnh của Remote Registry Cleaner là phần mềm làm sạch registry đầu tiên có thể làm việc cho máy tính cục bộ cũng như cho các máy tính trong mạng.

Công nghệ đời mới nhất sẽ giúp bạn quét bất cứ registry của máy tính trong mạng này và tiến hành sửa các lỗi mà chương trình tìm thấy trong quá trình quét.

Remote Registry Cleaner không chỉ quét các máy tính trong mạng mà nó còn có thể quét các máy tính cục bộ.

 

Nó có thể chuẩn đoán registry cho bất cứ liên kết registry và file không mong muốn nào hay không cần thiết, liệt kê ra các lỗi trong các máy tính đó. Từ đó bạn có thể chọn máy tính nào cần quét và sửa lỗi.

Độ an toàn của Remote Registry Cleaner

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Remote Registry Cleaner mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Remote Registry Cleaner để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *