Monday, May 27, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Download RamDisk Plus 8.4

[DOWNLOAD] RamDisk Plus có thể tạo nhiều ổ, có thể cho các trang hệ thống vào, có thể sao lưu…

By admin , in Hệ thống Khác Hệ Thống , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

RamDisk Plus có thể tạo nhiều ổ, có thể cho các trang hệ thống vào, có thể sao lưu và phục hồi như bình thường. Bạn có thể tự tay lưu Ram Disk của mình thành 1 file ảnh ,hoặc dữ liệu sẽ tự lưu khi tắt máy. 

Điều này làm cho dữ liệu trên Ram Disk được lưu trữ giữa 2 lần khởi động ( vì khi tắt máy các dữ liệu trên ram sẽ bị xóa ). Các dữ liệu được lưu lại sẽ tự động phục hồi khi bạn khởi động máy.

Độ an toàn của RamDisk Plus 8.4

Chúng tôi đã phân tích phiên bản RamDisk Plus 8.4 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download RamDisk Plus 8.4 để sử dụng.

Đánh giá