[DOWNLOAD]

 

Python 3.2.2 là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng động, có thể dùng để phát triển nhiều loại phần mềm khác nhau. Download Python 3.2.2 miễn phí.

Python 3.2.2 là ngôn ngữ lập trình đang ngày càng phổ biến, và cũng là ngôn ngữ thường được chọn để giảng dạy những người mới học lập trình.

 

Python 3.2.2

Python 3.2.2 (32 bit) – Ngôn ngữ lập trình

 

Python 3.2.2 hoàn toàn tạo kiểu động và dùng cơ chế cấp phát bộ nhớ tự động; do vậy nó tương tự như Perl, Ruby, Scheme, Smalltalk, và Tcl. Python 3.2.2 được phát triển trong một dự án mã mở, do tổ chức phi lợi nhuận Python Software Foundation quản lý.

Theo đánh giá của Eric S. Raymond, Python 3.2.2 là ngôn ngữ có hình thức rất sáng sủa, cấu trúc rõ ràng, thuận tiện cho người mới học lập trình. Cấu trúc của Python còn cho phép người sử dụng viết mã lệnh với số lần gõ phím tối thiểu.

Ban đầu, Python 3.2.2 được phát triển để chạy trên nền Unix. Nhưng rồi theo thời gian, nó đã “bành trướng” sang mọi hệ điều hành từ MS-DOS đến Mac OS, OS/2, Windows, Linux và các hệ điều hành khác thuộc họ Unix.

 

Tổng hợp

Độ an toàn của Python 3.2.2 (32 bit)

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Python 3.2.2 (32 bit) mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Python 3.2.2 (32 bit) để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *