Thursday, July 25, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Download Puran Delete History

[DOWNLOAD] Puran Delete History là một phần mềm miễn phí giúp bạn xóa lịch sử trình duyệt và các dữ…

By admin , in Hệ thống Tiện ích hệ thống , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

Puran Delete History là một phần mềm miễn phí giúp bạn xóa lịch sử trình duyệt và các dữ liệu khác của các ứng dụng khác nhau gồm cả các trình duyệt web.

Puran Delete History là một phần mềm miễn phí giúp bạn xóa lịch sử trình duyệt và các dữ liệu khác của các ứng dụng khác nhau bao gồm cả trình duyệt web như Internet Explorer, Firefox, Chrome, Office, Windows Explorer và nhiều hơn nữa.

Puran Delete History

Puran Delete HistoryXóa lịch sử trang web

Hiện nay, Puran Delete History cung cấp một tập hợp của 25 ứng dụng có lịch sử / dữ liệu có thể bị xóa trong một nhấp chuột.
Điều này đặt các ứng dụng hoàn toàn tùy biến và nếu bạn là một lập trình viên mới bắt đầu, phần mềm cung cấp một thú vị và cực kỳ đơn giản Puran Delete History mà bạn có thể làm cho bộ ứng dụng của bạn Lịch sử Xóa và chia sẻ công khai.

Thu Hương

Độ an toàn của Puran Delete History

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Puran Delete History mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Puran Delete History để sử dụng.

Đánh giá