[DOWNLOAD]

Process Hacker 2.19 là chương trình mã nguồn mở cho phép người dùng xem các ứng dụng và dịch vụ đang hoạt động trên hệ thống ở mức độ chi tiết hơn. 

Process Hacker 2.19 là chương trình mã nguồn mở cho phép người dùng xem ứng dụng hệ thống, dịch vụ hệ thống ở mức độ chi tiết hơn.

Process Hacker 2.19

ProcessHacker 2.19 – hiệu chỉnh bộ nhớ ảo

Quan trọng là Process Hacker 2.19 cung cấp nhiều cách thức để tương tác hơn so với Task Manager của Windows như hiệu chỉnh bộ nhớ ảo cho một tiến trình, cấp độ bảo mật, tắt/tiếp tục tiến trình…
Khi muốn biết một tiến trình nào đó là gì, thuộc về ứng dụng nào thì có thể click vào “What is this?” để tìm thông tin trên mạng nhanh chóng.

Ngoài ra, Process Hacker 2.19 báo cáo sử dụng trên tất cả các loại bộ nhớ trong mỗi chương trình, các tập tin được sử dụng bởi các chương trình đang chạy, vv.

 

Độ an toàn của Process Hacker 2.19

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Process Hacker 2.19 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Process Hacker 2.19 để sử dụng.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *