[DOWNLOAD]

Pocket Dictionary 2.5 là phần mềm từ điển miễn phí hoạt động trên các nền Windows Mobile 2003, Windows Mobile 5, Windows Mobile 6 trên các thiết bị PDA

Pocket Dictionary 2.5 là một PocketPC phần mềm miễn phí từ điển mà chạy trên Windows Mobile 2003, Windows Mobile 5, Windows Mobile 6 tương thích PDA. Để chạy Từ điển Pocket Dictionary 2.5 trên các thiết bị cũ hơn có thể bạn sẽ cần cài đặt đầu tiên NET Compact Framework Redistributable. Pocket Từ điển nó có chứa 20 từ điển với hơn 2.5Mil từ.

 

Để có thể cài đặt được phần mềm Pocket Dictionary 2.5 yêu cầu thiết bị của người sử dụng phải được cài đặt sẵn .NET Compact Framework Redistributable dành cho PDA.

Bộ Pocket Dictionary 2.5 bao gồm 20 từ điển với hơn 2.5 triệu từ bao gồm:

English French                 168603 từ
English German               437868 từ
English Hungarian           63183 từ
English Italian                    73361 từ
English Medical                 9270 từ
English Oxford                   182688 từ
English Portuguese         194639 từ
English Romanian            168820 từ
English Romanian Tech   134088 từ
English Spanish                 237140 từ
English Synonyms             63876 từ
French Larousse               53508 từ
French Romanian             134577 từ
German English                123183 từ
German French                 80035 từ
German Romanian           167752 từ
German Synonyms           37343 từ
Spanish Synonyms           41600 từ
Romanian DEX                  105897 từ
Romanian Synonyms      48780 từ

 

Pocket Dictionary 2.5

Giao diện chính của Pocket Dictionary 2.5

Pocket Dictionary 2.5 có thể hoạt động tốt trên các thiết bị sau: Acer n10 , Acer n20, Acer n20w, Acer n30, Acer n310, Acer n35, Acer n50 Basic, Acer n50 Premium, Alltel HTC PPC 6800, Alltel Palm treo 700wx, Alltel UTStarcom PPC-6700, AnexTEK SP 230, ASUS A8100, ASUS MyPal A620 , ASUS MyPAL A632, ASUS MyPal A636 (5.0), ASUS MyPAL A639 (5.0) , ASUS MyPal A716, ASUS MyPal A730 , ASUS MyPal A730w, ASUS P305, ASUS P505 , ASUS P525, ASUS P535, AT&T; Palm Treo 750, AT&T; Tilt, BenQ P50 , BenQ P51, Casio E-115, Casio E-125, Casio E-200, Casio E-2000, Casio E-700, Casio E-750, Cingular 8525 (5.0), Dell Axim X3 (300 MHz), Dell Axim X3 (400 MHz), Dell Axim X30 High, Dell Axim X30 Low, Dell Axim X30 Mid, Dell Axim X3i (400 MHz and WiFi), Dell Axim X50 (416 MHz) , Dell Axim X50 (520 MHz), Dell Axim X50v (624 MHz), Dell Axim X51 (416 MHz) , Dell Axim X51 (520 MHz), Dell Axim X51v (624 MHz), Dell Axim X5 Advanced, Dell Axim X5 Basic, Dopod 686, Dopod 696, Dopod 699, Dopod 700, Dopod 818, Dopod 818 Pro (5.0), Dopod 838 (5.0), Dopod 838 Pro (5.0), Dopod 900 (5.0), Dopod D810, E-TEN Glofiish M700, E-TEN Glofiish X500, E-TEN M600+, E-TEN P300 , E-TEN P300B , E-TEN Pocket PC P700 , Garmin iQue M3 , Garmin iQue M5, Gigabyte g-Smart, Gigabyte GSmart i128, HP Gable, HP iPAQ 3100/3600, HP iPAQ 3800 Series, HP iPAQ 3900 Series, HP iPAQ 5100, 5400, HP iPAQ h1910/1920 , HP iPAQ h1915, HP iPAQ h1930, HP iPAQ h1940/1945, HP iPAQ h2210, HP iPAQ h3700 Series, HP iPAQ h4150, h4155 , HP iPAQ h4350, h4355 , HP iPAQ h5150, h5155, HP iPAQ h5450, h5455 , HP iPAQ h5550/h5555, HP iPAQ h6315, HP iPAQ h6320/h6325, HP iPAQ h6340 , HP iPAQ hw6510, HP iPAQ hw6515 , HP iPAQ hw6910 , HP iPAQ hw6915 , HP iPAQ hw6940 , HP iPAQ hx2110, HP iPAQ hx2190 , HP iPAQ hx2415/hx2410, HP iPAQ hx2490 , HP iPAQ hx2750, HP iPAQ hx2790 , HP iPAQ hx4700, hx4705, HP iPAQ Jornada 520/540 , HP iPAQ Jornada 560 , HP iPAQ Jornada 928 , HP iPAQ rw6100 Series, HP iPAQ rw6815, HP iPAQ rw6828, HP iPAQ rx1950, HP iPAQ rx3115 , HP iPAQ rx3415, HP iPAQ rx3715, HP iPAQ rx3715 Mobile Media Companion , HP iPAQ rx5915, HP iPAQ rz1710/rz1715 Mobile Media Companion, HP Morpheus 1, HP Morpheus 2, HTC Alpine, HTC Artemis, HTC Blue Angel, HTC Galaxy , HTC Hermes, HTC Magician, HTC Mogul, HTC P3300, HTC P3350, HTC P3600, HTC P4300, HTC P4350, HTC P6300, HTC Prophet, HTC Touch, HTC Trinity, HTC TyTN, HTC TyTN II, HTC Universal, HTC Wizard, HTC X7500, I-Mate Jam , I-Mate JasJam, I-Mate Jasjar (5.0), I-Mate K-JAM (5.0), I-Mate PDA2 , I-Mate PDA2k , I-mate PDA-N , I-Mate Pocket PC , Mitac Mio 168 , Mitac Mio 168RS, Mitac Mio 169, Mitac Mio 180, Mitac Mio 336 , Mitac Mio 336 BT, Mitac Mio 339 , Mitac Mio 558 , Mitac Mio A201, Mitac Mio A700, Mitac Mio A701, Mitac Mio P350, Mitac Mio P550, NEC MobilePro 200e, NEC MobilePro 250e, NEC MobilePro 300e, NEC MobilePro P300, O2 XDA Atom , O2 XDA Atom Exec , O2 XDA II, IIi, II Mini, O2 XDA III, O2 XDA Nova, O2 XDA Orbit , O2 XDA Terra, O2 XDA Trion, Orange SPV M series, Pocket Loox 410, Pocket Loox 420, Pocket Loox 610 BT, Pocket Loox 610 BT/WLAN, Pocket Loox 710, Pocket Loox 718 , Pocket Loox 720 , Pocket Loox C/N/T series, Pocket Loox C550, Pocket Loox N100, Pocket Loox N110, Pocket Loox N500, Pocket Loox N520, Pocket Loox N560, Pocket Loox T810, Pocket Loox T830, Pocket Navigator PN-168RS, Pocket Navigator PN-169, Pocket Navigator PN-4700, Pocket Navigator PN-A201, Pocket Navigator PN-P550, Qtek 2020 , Qtek 2020i, Qtek 8060, Qtek 8200, Qtek 9000 (5.0), Qtek 9090 , Qtek 9100 (5.0), Qtek 9600, Qtek G100 (5.0), Qtek G200, Qtek S100, Qtek S110, Qtek S200 (5.0), RoverPC P1 , RoverPC P4 , RoverPC P5+, RoverPC P7 , Samsung B-Bop (prototype), Samsung i730, Samsung i750, Samsung M400/M4000 , Samsung SGH-i830, Samsung sph-i700, Sprint IP-830w, Sprint Palm Treo 700wx, Sprint PPC-6600/6601, Sprint PPC-6700 (5.0), Symbol Technologies MC50 Nav, T-Mobile MDA compact, II, III, T-Mobile MDA II , T-Mobile MDA III , T-Mobile MDA Pro , T-Mobile MDA Vario, Vario II, T-Mobile Phone, T-Mobile Wing, Toshiba e350/e355, Toshiba e400, e405 , Toshiba e550CT, e550gd, e550C, Toshiba e750/e755, Toshiba e800/e805 BlueTooth, Toshiba e800/e805 WiFi, Toshiba e830 , Toshiba Genio-e, Verizon AudioVox XV6600, Verizon Palm Treo 700w (5.0), Verizon Samsung I 760, Verizon XV6700 (5.0), ViewSonic Pocket PC V37, ViewSonic V36, Vodafone V1605, Vodafone V1620, Vodafone V1640, Vodafone VPA, VPA Comact, II, III,IV, Sprint PEC Mogul

(tổng hợp)

Độ an toàn của Pocket Dictionary 2.5

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Pocket Dictionary 2.5 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Pocket Dictionary 2.5 để sử dụng.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *