[DOWNLOAD]

PHPRunner 5.3 build 7474 xây dựng hình giao diện web hấp dẫn đối với bất kỳ địa phương, hoặc từ xa MySQL, MS Access, SQL Server và Oracle cơ sở dữ liệu. 

 

PHPRunner 5.3 build 7474– Khách truy cập trang web của bạn sẽ có thể dễ dàng tìm kiếm, thêm, chỉnh sửa, xóa và xuất khẩu dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của bạn. Nâng cao an ninh cho phép lựa chọn để xây dựng mật khẩu-bảo vệ thành viên chỉ trang web một cách dễ dàng.

 

PHPRunner 5.3 build 7474

Giao diện phần mềm PHPRunner 5.3 build 7474

 

PHPRunner 5.3 build 7474 sẽ tạo các thiết lập của các trang PHP để truy cập và sửa đổi bất kỳ cơ sở dữ liệu MySQL địa phương hoặc từ xa. Sử dụng PHPRunner 5.3 build 7474 tạo ra các trang PHP của người sử dụng có thể tìm kiếm, sắp xếp, chỉnh sửa, xóa, thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Các tùy chọn bảo mật nâng cao cho phép xây dựng được bảo vệ bằng mật khẩu thành viên chỉ trang web một cách dễ dàng. PHPRunner là dễ dàng để tìm hiểu, bạn có thể bắt đầu chỉ trong mười lăm phút.

 

 

Độ an toàn của PHPRunner 5.3 build 7474

Chúng tôi đã phân tích phiên bản PHPRunner 5.3 build 7474 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download PHPRunner 5.3 build 7474 để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *