[DOWNLOAD]

phpBB 3.0.7 pl1 là một phần mềm giải pháp giúp tạo ra diễn đàn chỉ trong vài phút, hoàn toàn miễn phí với mã nguồn mở.

phpBB 3.0.7 pl1 là một phần mềm giải pháp giúp tạo diễn đàn chỉ trong vài phút, hoàn toàn miễn phí với mã nguồn mở.

phpBB 3.0.7 pl1

phpBB 3.0.7 pl1 – phần mềm tạo diễn đàn tiếng việt

Về cơ chế bảo mật của phpBB 3.0.7 pl1 phpbb việt chưa cao lắm, trước khi cài đặt bạn phải thiết lập chmod cho một số thư mục, tập tin như cache/, files/, image/avatars/upload/, store/, config.php, khi xong thì phải xóa hoặc đổi tên thư mục Install, đồng thời phải thiết lập chmod của tập tin config.php về giá trị ban đầu (644). Nếu lỡ quên các vấn đề này hoặc thực hiện thừa thì bạn sẽ tạo ra một lỗ hổng cho diễn đàn. 
Cài đặt phpBB 3.0.7 pl1 qua 8 bước, bạn chỉ cần nhấn Chuyển sang bước kế tiếp và điền đầy đủ chính xác các thông số như Tên miền hoặc địa chỉ DSN của máy chủ cơ sở dữ liệu, Tên cơ sở dữ liệu (nhập tên MySQL database name), Tên đăng nhập cơ sở dữ liệu (nhập tên MySQL username) và Mật khẩu kết nối cơ sở dữ liệu. Về số lượng Mods (Modifications) nhìn chung phong phú nhưng việc cài các gói bổ sung thường dễ gây lỗi.

Độ an toàn của phpBB 3.0.7 pl1

Chúng tôi đã phân tích phiên bản phpBB 3.0.7 pl1 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download phpBB 3.0.7 pl1 để sử dụng.

Đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *