Monday, July 15, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Download Phần mềm Kế toán

[DOWNLOAD] GCOM tiếp tục cung cấp miễn phí cho cộng đồng Phần mềm Kế toán – Công nợ Doanh nghiệp…

By admin , in Phần mềm việt Quản lý phần mềm Việt , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

GCOM tiếp tục cung cấp miễn phí cho cộng đồng Phần mềm Kế toán – Công nợ Doanh nghiệp là phần mềm được viết trên nền Microsoft Access. Đây là phiên bản miễn phí cung cấp cho các cá nhân và doanh nghiệp

Giới thiệu về Phần mềm Kế toán – Công nợ
GCOM tiếp tục cung cấp miễn phí cho cộng đồng Phần mềm Kế toán – Công nợ Doanh nghiệp là phần mềm được viết trên nền Microsoft Access. Đây là phiên bản miễn phí cung cấp cho các cá nhân và doanh nghiệp.Phần mềm Kế toán – Công nợ trong phiên bản miễn phí này, cá nhân/doanh nghiệp có thể phát triển thêm các chức năng cho phù hợp với công việc hiện tại của doanh nghiệp. Khi phát triển thêm mã nguồn, chúng tôi đã cố gắng để đơn giản hơn cho việc phát triển. Trong quá trình phát triển, có thể dựa vào các mã nguồn có sẵn do chúng tôi cung cấp trong phần mềm này. Trong trường hợp các nghiệp vụ của doanh nghiệp/cửa hàng là đơn giản, có thể sử dụng ngay phần mềm Phần mềm Kế toán – Công nợ mà không cần phải sửa lại bất kỳ điều gì.

 

Người sử dụng  Phần mềm Kế toán – Công nợ có thể phát triển thêm, có thể dựa vào các mã nguồn có sẵn do chúng tôi cung cấp trong phần mềm này. Trong trường hợp các nghiệp vụ của doanh nghiệp/cửa hàng là đơn giản, có thể sử dụng ngay phần mềm  Phần mềm Kế toán – Công nợ mà không cần phải sửa lại bất kỳ điều gì.

– Nếu bạn muốn chỉnh sửa, sau khi gõ mật mã: 123456, bạn nhấn giữ phím Shift hoặc phím F11 trên bàn phím để vào chỉnh sửa lại mã nguồn.Các chức năng chính của Phần mềm Kế toán – Công nợ Doanh nghiệp:

– Cho nhập danh sách nhân viên, quản lý công nợ nhân viên/tiếp thị

– Cung cấp danh sách nhà cung cấp (đầu vào) và quản lý kế toán, công nợ của nhà cung cấp.

– Cung cấp danh sách khách hàng (đầu ra) và quản lý kế toán, công nợ của khách hàng.

– Các nghiệp vụ về thu – chi trong ngày, tháng, qúy và năm.

– Các nghiệp vụ về nhập xuất tồn trong kho, báo cáo tồn kho, báo cáo công nợ nhà cung cấp, công nợ khách hàng, doanh số nhân viên/tiếp thị, báo cáo thu chi trong toàn công ty theo ngày, tháng, qúy và năm…. và nhiều chức năng khác.

Kế toán công nợ
Phần mềm Kế toán – Công nợ, Phân hệ Công nợ được tạo ra từ phân hệ Mua hàng và Bán hàng. Phân hệ này cho phép NSD xem các báo cáo Công nợ phải trả, Công nợ phải thu, Bảng kê hoá đơn đến hạn, Sổ theo dõi chứng từ công nợ, Tuổi nợ, Bảng cân đối công nợ… và lập Biên bản đối chiếu công nợ với Khách hàng cũng như Nhà cung cấp. Theo dõi công nợ theo nhiều tiêu chí:
Công nợ tổng hợp theo đối tượng hoặc chi tiết trên từng chứng từ (hóa đơn, hợp đồng)
Công nợ theo nhân viên bán hàng.
Công nợ theo đề án, công trình.
Thiết lập định mức công nợ cho từng đối tượng khách hàng.
Tính tuổi nợ phải thu, phải trả: trong hạn, đến hạn, quá hạn thanh toán.
Đối chiếu công nợ phải thu/phải trả chi tiết đến từng chứng từ (hóa đơn, hợp đồng)
Các báo cáo:
+ Bảng kê chứng từ đến hạn thu tiền/ thanh toán
+ Sổ theo dõi chứng từ công nợ
+ Công nợ phải thu theo NVBH
+ Tổng hợp công nợ phải thu
+ Tuổi nợ phải thu/trả
+ Biên bản đối chiếu công nợ phải thu/phải trả
+ Bảng cân đối công nợ
+ Sổ chi tiết công nợ

* Lưu ý: Khi sử dụng, mật mã là: 123456.

Phần mềm Kế toán - Công nợ

Phần mềm Kế toán – Công nợ

 

Thu Hương

Độ an toàn của Phần mềm Kế toán

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Phần mềm Kế toán mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Phần mềm Kế toán để sử dụng.

Đánh giá