Monday, May 27, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Download Phần mềm Kế toán Thân Thiện 3.0

[DOWNLOAD] Ra đời từ năm 2007 với tên ban đầu là Combo Accounting.Net, trải qua nhiều phiên bản từ 1.0…

By admin , in Phần mềm việt Quản lý phần mềm Việt , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

Ra đời từ năm 2007 với tên ban đầu là Combo Accounting.Net, trải qua nhiều phiên bản từ 1.0 đến 3.0 hiện nay, cùng với nhiều khách hàng đã và đang sử dụng, Hoa Tiêu có niềm tin sâu sắc vào Phần mềm Kế toán Thân Thiện 3.0 của mình.

 

Phần mềm Kế toán Thân Thiện 3.0

Giao diện phần mềm kế toán Thân Thiện 3.0

 

Các chức năng chính của Phần mềm Kế toán Thân Thiện 3.0:

TIỀN MẶT TIỀN GỬIPhần mềm Kế toán Thân Thiện 3.0
Phiếu thu, Phiếu chi. Giấy báo có, Giấy báo nợ
Bảng kê phiếu thu, phiếu chi.
Sổ quỹ tiền mặt, Sổ tiền gởi ngân hàng.
Sổ nhật ký thu tiền, Sổ nhật ký chi tiềnMUA HÀNG PHẢI TRẢ
Cập nhật số dư công nợ đầu kỳ
Hóa đơn mua hàng kiêm phiếu nhập kho.
Hóa đơn nhập khẩu kiêm phiếu nhập kho
Trả lại hàng mua kiêm phiếu xuất kho.
Hóa đơn mua hàng dịch vụ.
Chi phí mua hàng và phân bổ
Phiếu chi công nợ theo hóa đơn.
Điều chỉnh số dư công nợ tự động.BÁN HÀNG PHẢI THU
Cập nhật số dư công nợ đầu kỳ
Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho.
Hóa đơn dịch vụ.
Hóa đơn giảm giá, hàng bán trả lại.
Phiếu thu công nợ theo hóa đơn.
Điều chỉnh số dư công nợ tự động.

QUẢN LÝ VẬT TƯPhần mềm Kế toán Thân Thiện 3.0
Cập nhật số dư đầu kỳ.
Phiếu nhập kho
Phiếu xuất kho
Phiếu điều chuyển kho
Phiếu nhập thành phẩm sản xuất
Phiếu xuất dùng công cụ dụng cụ.
Phiếu báo hỏng công cụ dụng cụ.
Tính giá xuất kho NTXT, BQGQ
Phân bổ công cụ dụng cụTÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Khai báo TSCĐ.
Xây dựng tiêu thức phân bổ TSCĐ.
Điều chỉnh nguyên giá TSCĐ.
Dừng khấu hao TSCĐ.
Thanh lý TSCĐ
Tính khấu hao TSCĐ.THUẾ GTGT
Tổng hợp chứng từ thuế GTGT đầu vào, đầu ra.
Quản trị chứng từ thuế GTGT đầu vào, đầu ra.
Bảng kê chứng từ thuế GTGT mua vào, bán ra.
Tờ khai thuế GTGT.
Kết xuất và in trên hệ thống HTKK

CHI PHÍ GIÁ THÀNH Phần mềm Kế toán Thân Thiện 3.0
Quản lý nhóm giá thành.
Xây dựng phương pháp tính giá thành.
Xây dựng bộ định mức
Xây dựng bộ hệ số.
Cập nhật NVL dở dang.
Cập nhật số dư chi phí cho công trình.
Phân bổ chi phí công trình
Cập nhật thành phẩm dở dang.
Tính dở dang cuối kỳ.
Tính giá thành sản phẩm.TỔNG HỢP
Cập nhật số dư đầu kỳ tài khoản.
Phiếu kế toán.
Quản trị chứng từ.
Xử lý chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.
Phân bổ cuối kỳ.
Kết chuyển cuối kỳ.
Quản lý nghiệp vụ định khoản tự động
Báo cáo tổng hợp/chi tiết tài khoản
Các hình thức sổ kế toán
Báo cáo tài chính QĐ48 – QĐ15

Độ an toàn của Phần mềm Kế toán Thân Thiện 3.0

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Phần mềm Kế toán Thân Thiện 3.0 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Phần mềm Kế toán Thân Thiện 3.0 để sử dụng.

Đánh giá