[DOWNLOAD]

Pandali Intelligent Editor là một shareware biên tập mã nhanh và nhỏ gọn cùng với sự hỗ trợ đặc biệt cho các file C++ . 

Pandali Intelligent Editor là một shareware biên tập mã nhanh và nhỏ gọn cùng với sự hỗ trợ đặc biệt cho các file C++ .

Pandali Intelligent Editorư

Pandali Intelligent Editor – biên tập mã

Chương trình Pandali Intelligent Editor giúp họat động trở nên dễ dàng hơn bằng cách đoán xem bạn sẽ đánh gì.
Phần mềm Pandali Intelligent Editor sử dụng một hệ thống tự động hoàn thành ứng biến cao, để làm giảm lượng thông tin bạn cần đánh thông thường.Các tính năng của Pandali Intelligent Editor:
– Lật đầu trang – cho phép bạn chuyển qua lại giữa các file .cpp và .h nhanh chóng.
– Tìm kiếm trong file – bao gồm tiện ích dòng lệng giúp công viẹc tìm kiếm nhanh gọn hơn
Update file tự động thời gian thực hoặc chế độ “tail”.
– Sự thông minh ứng biến cao giúp đoán được trước và viết mã cho bạn tự động hoàn thành.
– Mở file một cách thông minh, cố gắng tìm kiếm file bạn cần tìm, dù bạn có lỡ đánh sai tên hoặc xác định sai đường dẫn.
– Có thể chạy một trình biên dịch (không bao gồm) và chuyển tới lỗi kế tiếp từ trình biên tập thông qua extension dịch , bao gồm cả mã nguồn.
– Chương trình cho phép bạn bổ sung những tính năng của bản thân cho chính nó.
– Ánh xạ phím – chỉ rõ các shortcut bàn phím của bản thân cho các tính năng biên tập.  
– Các tính năng biên tập C++ chuẩn thông thường: mã màu, tự đông thụt dòng, tìm và thế,…
– Tính năng tự động hoàn thành không giới hạn với cú pháp C/C++ , vì vậy người sử dụng có thể thực hiện chức năng như biên tập C#, biên tập Java, biên tập VB, Perl, ASP, Python, Ruby, HTML, XML, hoặc JavaScript.

 

Độ an toàn của Pandali Intelligent Editor

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Pandali Intelligent Editor mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Pandali Intelligent Editor để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *