[DOWNLOAD]

oXygen XML Editor là phần mềm đơn giản để sử dụng XML Editor, XSLT/XQuery Debugger và Profiler, hỗ trợ Unicode đầy đủ. Hay nói ngắn gọn đây là phần mềm cho bạn sử dụng dễ dàng trình soạn thảo Java XML. 

oXygen XML Editor là phần mềm đơn giản để sử dụng XML Editor, XSLT/XQuery Debugger và Profiler, hỗ trợ Unicode đầy đủ. Hay nói ngắn gọn đây là phần mềm cho bạn sử dụng dễ dàng trình soạn thảo Java XML.

Một số tính năng chính:

 • Edit và xác nhận hỗ trợ cho XML Schema (hình ảnh biểu đồ), Relax NG (hình ảnh biểu đồ), NRL, DTD, Schematron.
 • Chuyển đổi từ DTD, Relax NG hoặc một tập các tài liệu XML Schema, DTD hoặc Relax NG.
 • Tạo ra tài liệu HTML từ XML Schemas.
 • Hỗ trợ tốt nhất các yếu tố nội dung cung cấp, thuộc tính, giá trị (xử lý tài liệu tham khảo ID….).
 • Biên tập XSLT 1.0 và XSLT 2.0, xác nhận, chuyển đổi, gỡ lỗi.
 • Chỉnh sửa, xác nhận và hỗ trợ chuyển đổi XPath 1.0
 • Hỡ trợ gỡ lỗi XSLT bằng cách sử dụng Xalan và Saxon như bộ vi xử lý XSLT.
 • Xem trước các kết quả chuyển đổi XHTML, XML.
 • Hỗ trợ cho bộ xử lý định dạng đối tượng bên ngoài XML Diff và Merge.
 • Định dạng và thụt lề của các tập tin XML.
 • Dễ dàng theo dõi lỗi – xác định vị trí các nguồn lỗi bằng cách nhấp vào nó.
 • Liên kết với các vị trí chính xác trong đặc điểm kỹ thuật cho các lỗi XML Schema.
 • Hỗ trợ cho các tập tin chỉnh sửa từ xa qua FTP, HTTP/WebDAV và HTTPS/WebDAV.
 • Hỗ trợ Unicode và đa ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Đức, Pháp, Ý, Nhật Bản và Trung Quốc.
 • Kiểm tra chính tả.
 • Có thể được sử dụng như ứng dụng desktop độc lập, chạy qua Java Web Start hoặc như là một plugin của Eclipse.
 • Hỗ trợ các nền tảng: Windows, Mac OS X, Linux và Eclipse.

Độ an toàn của oXygen XML Editor for Mac

Chúng tôi đã phân tích phiên bản oXygen XML Editor for Mac mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download oXygen XML Editor for Mac để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *