Sunday, July 14, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Download Office Image Xtractor

[DOWNLOAD] Office Image Xtractor là một ứng dụng để trích xuất tất cả các loại hình ảnh từ Microsoft Office…

By admin , in Đồ họa máy tính Quản lý ảnh , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

Office Image Xtractor là một ứng dụng để trích xuất tất cả các loại hình ảnh từ Microsoft Office hoặc Adobe Reader.  

Office Image Xtractor là một ứng dụng để trích xuất tất cả các loại hình ảnh từ Microsoft Office hoặc Adobe Reader.

Office Image Xtractor – trích xuất ảnh từ Microsoft Office, trích xuất ảnh từ Adobe Reader

Các định dạng được hỗ trợ bởi chương trình Office Image Xtractor là: định dạng Word (* Doc * docx, docm, của hồi môn, dotx, dotm…), Excel (* xl, xls, xlsx.. * xlsm, xlsb, xlt, xltx, xltm, xlam);….. các định dạng PowerPoint (* Pt, pptx, pptm, PPSX, PS, * ppsm, *. nồi, potx, *. Potm), Adobe Acrobat định dạng (*. pdf) cũng như các tập tin JPG và JPEG.

Chương trình Office Image Xtractor hỗ trợ tất cả các phiên bản Microsoft, ngay cả Microsoft Office 2007. Các hình ảnh trích xuất có thể được sửa đổi hoặc sử dụng sau này theo yêu cầu của bạn.

Phiên bản thử nghiệm của Office Image Xtractor có thể được tải về miễn phí từ trang web này.

 

Độ an toàn của Office Image Xtractor

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Office Image Xtractor mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Office Image Xtractor để sử dụng.

Đánh giá