Sunday, July 14, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Download NuSphere PhpED 5.6

[DOWNLOAD] NuSphere PhpED 5.6 là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) dành cho PHP, một ngôn ngữ kịch…

By admin , in Công cụ lập trình Công Cụ Lập Trình Khác , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

NuSphere PhpED 5.6 là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) dành cho PHP, một ngôn ngữ kịch bản phía server được chèn trong HTML.

 

NuSphere PhpED 5.6 là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) dành cho PHP, một ngôn ngữ kịch bản phía server được chèn trong HTML. NuSphere PhpED cung cấp một nền tảng uyển chuyển, dễ sử dụng cho việc phát triển web sites sử dụng PHP, XML, CSS và HTML.

 

NuSphere PhpED 5.6

Giao diện phần mềm NuSphere PhpED 5.6

 

NuSphere PhpED 5.6 cũng cung cấp một loạt các chức năng dành cho việc gỡ rối, gửi các dự án tới máy chủ ở xa thông qua FTP, SFTP và WebDAV, làm việc với máy chủ SOAP, và tích hợp với những hệ thống như CVS. NuSphere PhpED thích hợp với nhiều người dùng và những dự án lớn.

 

 

Tổng hợp

Độ an toàn của NuSphere PhpED 5.6

Chúng tôi đã phân tích phiên bản NuSphere PhpED 5.6 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download NuSphere PhpED 5.6 để sử dụng.

Đánh giá