[DOWNLOAD]

Nghề bán hàng và quản trị bán hàng – Mục tiêu của chương này là phân tích về nghề bán hàng và giải thích sự thăng tiến nhanh trong nghề bán hàng. Chúng ta sẽ nắm được thế nào là bán hàng cá nhân, cội nguồn lịch sử của bán hàng cá nhân.

Nghề bán hàng và quản trị bán hàng – Chúng ta cũng sẽ nắm được những trách nhiệm, vấn đề và những cơ hội của người đại diện bán hàng. Bên cạnh đó chúng ta cũng bàn đến quy trình và các kỹ năng bán hàng của đại diện bán hàng.

 

Sơ lược về cuốn Nghề bán hàng và quản trị bán hàng:
1. Các khái niệm về bán hàng và quản trị bán hàng
2. Chức năng và nhiệm vụ của đại diện bán hàng
3. Phân loại nghề bán hàng và những cơ hội và thách thức của nghề bán hàng.
4. Quy trình và kỹ thu bán hàng
5. Các vấn đề về đạo đức của dại diện bán hàng

Độ an toàn của Nghề bán hàng và quản trị bán hàng

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Nghề bán hàng và quản trị bán hàng mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Nghề bán hàng và quản trị bán hàng để sử dụng.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *