[DOWNLOAD]

Collectorz.com Music Collector – sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu này để phân loại và sắp xếp bộ sưu tập những CD, LP, Minidisc,… của bạn. 

Thêm album vào cơ sở duex liệu nhanh chóng và dễ dàng, không cần phải đánh máy. Chỉ cần đưa đĩa CD vào ổ đĩa CD-ROM, quét mã vạch của nó hoặc đánh máy tên nghệ sĩ và tựa đề.

Music Collector sẽ tự động download tất cả thông tin từ nhiều nguồn khác nhau trên internet (như là CDDB, Amazon và AMG), bao gồm hình ảnh bìa đĩa. Nó còn có thể đọc thông tin trên CDTEXT, nếu có trên CDROM.Sau khi thêm album, kết quả cơ sở dữ liệu có thể được duyệt, sắp xếp và tìm kiếm bằng nhiều cách khác nhau (ví dụ tìm toàn bộ bài hát với từ “love” trong tựa đề, sắp xếp CD của bạn theo thể loại,…). Danh sách album và bài hát có thể được in ra và xuất file ở dạng HTML, CSV hoặc XML. Sử dụng Loan Manager tích hợp cho các bài hát đối với những album nào bạn mượn và cho mượn.Có gì mới trong bản phân phối này:- Biên tập Album: UPC, Sort Title và Title The fields được di chuyển đến thẻ Main- Biên tập Album: cải tiến bố cục của thẻ Main, Dails vàPersonal- Các kiêu mẫu: UPC(Mã vạch) được hiển thị nổi bật hơn hiện nay· Được sửa lỗi:- Thêm Automatically Wizard: lỗi “List Index out of bounds” khi Collectorz.com không trả lại kết quả- Thêm Automatically Wizard: khi sử dụng nút Previous có thể vẫn còn bị chuyển đến trang “CD Scan Results”- Biên tập Album: Nút Submit còn dẫn đến Freedb- Màn hình Submit: đầu đề cột không hiển thị nội dung- Màn hình Submit: “Can Submit” hiện nay hiển thị thông điệp rõ ràng- Màn hình Submit: thêm cột để hiển thị bìa mặt trước và mặt sau- Màn hình Submit: Thêm phần kiểm tra cho kích thước tối đa của hình ảnh (500 kb)- Danh sách biên tập: Hộp Auto-Resort không còn hiệu lực…

Độ an toàn của Music Collector

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Music Collector mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Music Collector để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *