[DOWNLOAD]

MovieSherlock 2.7.1 for Mac là một ứng dụng rất dễ sử dụng, được thiết kế dành cho nền tảng Mac và YouTube. Chương trình này có khả năng tìm kiếm, download và chuyển đổi các bộ phim trên YouTube sang định dạng máy Mac hỗ trợ 

MovieSherlock 2.7.1 for Mac là một ứng dụng rất dễ sử dụng, được thiết kế dành cho nền tảng Mac và YouTube.

Chương trình MovieSherlock 2.7.1 for Mac có khả năng tìm kiếm, download phim trên YouTube và chuyển đổi phim trên YouTube sang định dạng máy Mac hỗ trợ.

MovieSherlock 2.7.1 for Mac

Movie Sherlock for Mac – chuyển đổi phim trên YouTube sang định dạng máy Mac

Những video được tải từ YouTube sẽ có tên file đúng. Các tính năng khác của MovieSherlock 2.7.1 for Mac bao gồm khả năng download đồng thời nhiều video trên YouTube, tính năng tìm kiếm được tích hợp sẵn, giao diện người dùng đơn giản và các tính năng chuyển đổi độc đáo.

Những bộ phim đã được chuyển đổi sẽ được thêm vào thư viện iTunes của bạn. Sau khi download và chuyển đổi định dạng xong, bạn có thể dễ dàng copy chúng vào các thiết bị iPod và iPhone.

Ngoài ra, chương trình Movie Sherlock 2.7.1 for Mac sẽ tự động thêm những video này vào iTunes, lưu thành file M4V hoặc MP3.

 

 

 

Độ an toàn của MovieSherlock 2.7.1 for Mac

Chúng tôi đã phân tích phiên bản MovieSherlock 2.7.1 for Mac mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download MovieSherlock 2.7.1 for Mac để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *