[DOWNLOAD]

Microsoft Windows Installer giúp cài đặt ứng dụng và cấu hình dịch vụ cho windows. Những gói này tải về sẽ cập nhật các phiên bản của Windows cài đặt trên hệ thống của bạn lên phiên bản 4.5.

Microsoft Windows Installer giúp cài đặt ứng dụng và cấu hình dịch vụ cho windows. Những gói này tải về sẽ cập nhật các phiên bản của Windows cài đặt trên hệ thống của bạn lên phiên bản 4.5.

Microsoft Windows Installer

Microsoft Windows Installer – Cài đặt ứng dụng

Yêu cầu hệ thống:

– Hỗ trợ hệ điều hành: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP

– Windows Installer 4.5 Redistributable có thể được cài đặt trên Windows XP Service Pack 2, Windows XP Service Pack 3, Windows Server 2003 Service Pack 1, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Vista, Windows Vista Service Pack 1, và Windows Server 2008 (X86, X64 và IA64)

Hướng dẫn:

– Tải tập tin thích hợp với phiên bản hệ điều hành và nền tảng:

+ Đối với Windows Vista, Windows Vista Service Pack 1 và Windows Server 2008:

  • x86 Platform: Windows6.0-KB942288-v2-x86.msu
  • x64 Platform: Windows6.0-KB942288-v2-x64.msu
  • IA64 Platform: Windows6.0-KB942288-v2-ia64.msu

+ Đối với Windows XP Service Pack 2 và Windows XP Service Pack 3 (nền tảng 32-bit):

  • x86 Platform: WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe

+ Đối với Windows Server 2003 Service Pack 1, Windows Server 2003 Service Pack 2 và Windows XP 64-bit Editions:

  • x86 Platform: WindowsServer2003-KB942288-v4-x86.exe
  • x64 Platform: WindowsServer2003-KB942288-v4-x64.exe
  • IA64 Platform: WindowsServer2003-KB942288-v4-ia64.exe

– Để xem thông tin đầy đủ về cài đặt và nâng cấp, bao gồm cả tùy chọn dòng lệnh. Bạn vui lòng xem Windows Installer Start trên MSDN.

Thu Hương

Độ an toàn của Microsoft Windows Installer

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Microsoft Windows Installer mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Microsoft Windows Installer để sử dụng.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *