Friday, July 19, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Download MAGIX Rescue Your Data

[DOWNLOAD] MAGIX Rescue Your Data là một ứng dụng chuyên nghiệp được thiết kế để bảo vệ dữ liệu của…

By admin , in Bảo vệ File - Thư mục Dữ liệu - File , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

MAGIX Rescue Your Data là một ứng dụng chuyên nghiệp được thiết kế để bảo vệ dữ liệu của bạn. 

MAGIX Rescue Your Data sẽ tự động tạo một bản sao lưu đầy đủ các tập tin hệ thống, ứng dụng và hệ thống phân cấp tập tin trên một phương tiện lưu trữ mà bạn lựa chọn, bao gồm các tùy chọn và dịch vụ cho phép người dùng sao lưu an toàn trực tuyến. Đơn giản chỉ cần kết nối các ổ cứng bên ngoài và chạy một bản sao lưu đầy đủ.

Theo vnvip

Độ an toàn của MAGIX Rescue Your Data

Chúng tôi đã phân tích phiên bản MAGIX Rescue Your Data mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download MAGIX Rescue Your Data để sử dụng.

Đánh giá