[DOWNLOAD]

Luật đầu tư – Ebook Luật này quy định về hoạt động đầu tư.

Luật đầu tư – Ebook Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10.

Luật đầu tư – Ebook  gồm các chương
Quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư và xây dựng

Chương I. Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật xây dựng

Phần thứ hai
Quy phạm pháp luật về đầu tư và dự án đầu tư xây dựng công trình

Chương III. Định chế cơ bản về đầu tư và quá trình đầu tư xây dựng công trình
Chương IV. Hoạt động xây dựng, quy hoạch xây dựng và dự án đầu tư xây dựng công trình

Phần thứ ba
Quy phạm pháp luật chủ yếu về thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

Chương V. Thiết kế xây dựng công trình
Chương VI. Quản lý thực hiện dự án
Chương VII. Lựa chọn nhà thầu và đấu thầu trong xây dựng
Chương VIII. Quản lý kỹ thuật và chất lượng công trình xây dựng

Phần thứ tư
Chế độ pháp lý về doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng

Chương IX. Chế độ pháp lý chủ yếu về doanh nghiệp
Chương X. Chế độ pháp lý về hợp đồng xây dựng và tài phán trong kinh doanh xây dựng

Tài liệu tham khảo Luật đầu tư – Ebook

Độ an toàn của Luật đầu tư

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Luật đầu tư mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Luật đầu tư để sử dụng.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *