[DOWNLOAD]

Chứng khoán? Môi giới? Đầu tư?… Chứng khoán là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ, xác nhận các quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu chứng khoán đối với tài sản hoặc vốn của tổ chức phát hành

 

Kiến thức tổng quan về thị trường chứng khoán - Ebook

Kiến thức tổng quan về thị trường chứng khoán – Ebook

 

 

Sơ lược:

 

 

Chương I: Quỹ đầu tư chứng khoán

 

I.1. Các loại hình quỹ đầu tư

I.2. Chức năng hoạt động của Công ty quản lý quỹ

I.3. Giá trị tài sản ròng và các loại phí

 

Chương II: Kiến thức thị trường chứng khoán

 

II.1. Bản cáo bạch

II.2 Chỉ số Nasdaq 100

II.3. Chỉ số trung bình DOW JONES (DJIA)

II.4. Giao dịch chứng khoán

II.5. Giao dịch chứng khoán

II.6. Giá tham chiếu của cổ phiếu trong những ngày đặc biệt

II.7. Khái quát chung

II.8. Mô hình triển khai

II.9. Nguyên tắc hoạt động của Thị trường cổ phiếu Nasdaq ( NASDAQ )

II.10. Nguyên tắc hoạt động của Thị trường cổ phiếu New York ( NYSE )

II.11. Phát hành và niêm yết chứng khoán

II.12. Phân loại Thị trường chứng khoán

II.13. Phương pháp tính chỉ số giá cổ phiếu

II.14. Sử dụng chỉ số nào ?

II.15. Thị trường chứng khoán – cơ chế vận hành

II.16. Tìm hiểu và cách đọc Bản cáo bạch

II.17. Tổng quan về Thị trường Chứng khoán

II.18. Tổng quan về thị trường chứng khoán( Phần 1)

II.19. Tổng quan về thị trường chứng khoán( Phần 2)

II.20. Vai trò của các chuyên gia và nhà tạo lập thị trường trên thị trường chứng khoán

II.21. Vai trò của nhà môi giới, nhà kinh doanh chứng khoán

 

Chương III: Kiến thức cơ bản

 

III.1. Các hệ số tài chính

III.2. Các hệ số tài chính. Nội dung quan trọng trong phân tích đầu tư CK

III.3. Các “trường phái” chính trong phân tích chứng khoán

III.4. Chuyển nhượng chứng khoán

III.5. Chuyển nhượng cổ phần và thị trường chứng khoán

III.6. Chỉ số chứng khoán Việt Nam – Phương pháp tính và điều chỉnh

III.7. Cầm cố chứng khoán

III.8. Cổ phiếu – Kiến thức cơ bản

 

 

Độ an toàn của Kiến thức tổng quan về thị trường chứng khoán

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Kiến thức tổng quan về thị trường chứng khoán mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Kiến thức tổng quan về thị trường chứng khoán để sử dụng.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *