[DOWNLOAD]

Kappa cung cấp các thư viện và công cụ để tạo các chương trình và thư viện. Những chương trình và thư viện này có thể sử dụng kết hợp của CPU và GPU trong việc xử lý song song (siêu điện toán). 

C++, .Net, Perl, Python, Ruby, và các ngôn ngữ khác cũng có thể sử dụng để truy cập và quản lý. Kappa cho phép pha trộn các ngôn ngữ này và CUDA C++ và OpenMP C++ có thể sử dụng được để thực hiện các bước của thuật toán. Ngoài ra, Kappa còn biến việc sử dụng các dữ liệu, hoạt động SQL OLAP, và CUDA và OpenMP C++ hoạt động dễ dàng hơn khi cung cấp khả năng hoạt động tốt hơn so với các giải pháp khác.

Độ an toàn của Kappa for Mac

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Kappa for Mac mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Kappa for Mac để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *