Tuesday, July 16, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Download JPhotoTagger

[DOWNLOAD] JPhotoTagger là một ứng dụng tiện dụng dùng để quản lý và tìm kiếm ảnh nhanh chóng thông qua…

By admin , in Đồ họa máy tính Quản lý ảnh , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

JPhotoTagger là một ứng dụng tiện dụng dùng để quản lý và tìm kiếm ảnh nhanh chóng thông qua từ khóa, mô tả và tag. Nó hoàn toàn tự động tăng tốc độ thêm hoặc chỉnh sửa các tag thông qua đầu vào bàn phím và các tính năng khác. 

JPhotoTagger là một ứng dụng tiện dụng dùng để quản lý và tìm kiếm ảnh nhanh chóng thông qua từ khóa, mô tả và tag. Nó hoàn toàn tự động tăng tốc độ thêm hoặc chỉnh sửa các tag thông qua đầu vào bàn phím và các tính năng khác.

Một số tính năng chính:

Lựa chọn số lần xem:

 • Hệ thống tập tin thư mục
 • Hệ thống tập tin thư mục yêu thích (người dùng xác định và sắp xếp theo tầm quan trọng)
 • Thanh ghi thời gian
 • Tìm kiếm đã lưu
 • Photo Album (bộ sưu tập hình ảnh)

Cụ thể:

 • Mô hình máy ảnh
 • Độ dài tiêu cự
 • Giá trị ISO

Các dữ liệu cụ thể:

 • Vị trí của đối tượng
 • Nhiếp ảnh gia
 • Đánh giá

Hình thu nhỏ cửa sổ:

 • Thumbnail · có thể được thu nhỏ (zoom vào và ra) liên tục
 • Hình ảnh có thể được sắp xếp theo tên tập tin, mở rộng tập tin và siêu dữ liệu, ví dụ như ngày thực hiện, đánh giá, độ dài tiêu cự..

Chỉnh sửa:  Tất cả các dữ liệu sẽ được ghi vào file chứa XMP, những hình ảnh chưa bị ảnh hưởng.Chỉnh sửa các lĩnh vực:

 • Từ khoá
 • Mô tả
 • Hình ảnh tiêu đề
 • Địa điểm
 • Ngày thực hiện
 • Nhiếp ảnh gia/Chức vụ
 • Nhiếp ảnh gia/Tên
 • Nhiếp ảnh gia/Thành phố
 • Nhiếp ảnh gia/Nhà nước
 • Nhiếp ảnh gia/Country
 • Bản quyền
 • Tín
 • Nguồn
 • Hướng dẫn
 • Đánh giá

Chỉnh sửa hỗ trợ:

 • Tự động hoàn thành
 • Kéo và thả các từ khoá theo cấp bậc và từ khoá
 • Mẫu với các giá trị được xác định trước, ví dụ quyền tác giả và địa chỉ của nhiếp ảnh gia
 • Sao chép đầy đủ thông tin dữ liệu từ và dán các hình ảnh được lựa chọn
 • Khi nhiều hình ảnh được chọn, các siêu dữ liệu phổ biến có thể được sửa đổi hoặc xóa
 • Nhập siêu dữ liệu được áp dụng cho tất cả các hình ảnh được chọn

Hỗ trợ các file hệ thống:

 • Kéo và thả hình ảnh đến các ứng dụng bên ngoài, ví dụ như quản lý tập tin
 • Đổi tên, thêm và xoá các thư mục trong các thư mục xem
 • Di chuyển hình ảnh giữa các thư mục thông qua clipboard hoặc kéo thả
 • Đổi tên thông qua mẫu.

Các tính năng khác:

 • Xuất khẩu IPTC siêu dữ liệu đến các file chứa XMP
 • Theo lịch trình công việc để tự động quét các thư mục, hình ảnh sửa đổi hoặc xóa
 • Theo lịch trình công việc để sao lưu cơ sở dữ liệu
 • Bảo trì thông tin cơ sở dữ liệu thông tin.
 • Nhập hình ảnh từ một thư mục, ví dụ như thẻ nhớ của máy ảnh
 • Đổi tên tập tin trong cơ sở dữ liệu, ví dụ như khi một ký tự ổ đĩa hoặc điểm gán đã được thay đổi
 • Thêm ứng dụng bên ngoài vào menu popup hình thu nhỏ để xử lý hình ảnh
 • Xác định các hành động áp dụng cho các hình ảnh, ví dụ như chuyển đổi bên ngoài
 • Mở vị trí trong Google Maps nếu ảnh có siêu dữ liệu GPS

Plugins: Flickr Upload

Độ an toàn của JPhotoTagger

Chúng tôi đã phân tích phiên bản JPhotoTagger mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download JPhotoTagger để sử dụng.

Đánh giá