Tuesday, July 23, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Download JPhotar 2.0

[DOWNLOAD] JPhotar 2.0 là một ứng dụng dựa trên Java được thiết kế đơn giản để giúp bạn lưu trữ…

By admin , in Đồ họa máy tính Quản lý ảnh , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

JPhotar 2.0 là một ứng dụng dựa trên Java được thiết kế đơn giản để giúp bạn lưu trữ và sắp xếp các bức ảnh của bạn

Giới thiệu phần mềm JPhotar 2.0Lưu trữ và sắp xếp ảnh

JPhotar 2.0 là một ứng dụng dựa trên Java được thiết kế đơn giản để giúp bạn lưu trữ ảnh và sắp xếp ảnh của bạn.

JPhotar 2.0

JPhotar 2.0Quản lý ảnh

JPhotar 2.0 cung cấp đầy đủ chức năng kéo thả, bạn chỉ cần kéo thả bức ảnh của bạn trong hoặc ngoài các thư mục của bạn.

Độ an toàn của JPhotar 2.0

Chúng tôi đã phân tích phiên bản JPhotar 2.0 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download JPhotar 2.0 để sử dụng.

Đánh giá