[DOWNLOAD]

 

Jam DVD Copy 4.0.0.2027 là một phần mềm sao chép đĩa DVD nhiều tính năng được thiết kế để đáp ứng tất cả nhu cầu của bạn trong việc sao chép đĩa CD / DVD vào đĩa CD / DVD trắng, ghi video, tập tin ISO và VIDEO_TS vào đĩa DVD; thu dữ liệu âm thanh vào tập tin hình ảnh sao ché

Jam DVD Copy 4.0.0.2027 là một phần mềm sao chép đĩa DVD nhiều tính năng được thiết kế để đáp ứng tất cả nhu cầu của bạn trong việc sao chép đĩa CD / DVD vào đĩa CD / DVD trắng, ghi video, tập tin ISO và VIDEO_TS vào đĩa DVD; thu dữ liệu âm thanh vào tập tin hình ảnh sao chép MDS; lấy âm thanh vào wav file.

 

Jam DVD Copy 4.0.0.2027

Jam DVD Copy 4.0.0.2027 – copy CD, copy DVD

Hơn thế, Jam DVD Copy 4.0.0.2027 có thể chuyển đổi DVD sang các định dạng video khác được hỗ trợ, chẳng hạn như định dạng MPEG1/MPEG2/AVI/VCD và SVCD và thậm chí có khả năng tạo ra DVD. Một sự kiểm soát hoàn toàn và được tùy chỉnh việc ghi các tập tin là những điều cơ bản nhất trong ứng dụng Jam DVD Copy 4.0.0.2027, chẳng hạn như lựa chọn hệ thống tập tin, thay đổi CD-text, xác định tiêu đề và nghệ sĩ, thêm nhãn đĩa, xác định tốc độ ghi đĩa và chế độ ghi.

 

Độ an toàn của Jam DVD Copy 4.0.0.2027

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Jam DVD Copy 4.0.0.2027 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Jam DVD Copy 4.0.0.2027 để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *