[DOWNLOAD]

iPixSoft GIF to SWF Converter là một phần mềm chuyển đuôi đáng tin cậy được thiết kế để chuyển đổi các hình ảnh động GIF sang hiệu ứng flash một cách nhanh chóng và đơn giản. 

iPixSoft GIF to SWF Converter là một phần mềm chuyển đuôi đáng tin cậy được thiết kế để chuyển đổi các hình ảnh động GIF sang hiệu ứng flash một cách nhanh chóng và đơn giản.

iPixSoft GIF to SWF Converter

iPixSoft GIF to SWF ConverterChuyển đuôi ảnh GIF sang SWF

iPixSoft GIF to SWF Converter giúp chuyển đổi các tập tin hình ảnh như gif, jpeg, bmp, png Flash file swf. Với iPixSoft GIF to SWF Converter, bạn hoàn toàn có thể chuyển đổi hình ảnh gif động để định dạng tập tin swf và thêm các siêu liên kết cho mỗi khung để các tập tin đầu ra swf.

Thu Hương

Độ an toàn của iPixSoft GIF to SWF Converter

Chúng tôi đã phân tích phiên bản iPixSoft GIF to SWF Converter mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download iPixSoft GIF to SWF Converter để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *