[DOWNLOAD]

IDAutomation Java Barcode Package 9.11 for Mac OS X – nền tảng cơ bản dành cho những ứng dụng và các thiết bị đọc mã vạch được xây dựng bằng ngôn ngữ java 

IDAutomation Java Barcode Package 9.11 for Mac OS X có chứa applet, JavaBean và servlet cho mã vạch trong java.
 

IDAutomation Java Barcode Package 9.11 for Mac OS X

Giao diện chính của chương trình IDAutomation Java Barcode Package 9.11 for Mac OS X

IDAutomation Java Barcode Package 9.11 for Mac OS X Hỗ trợ các loại mã vạch tuyến tính và 2D bao gồm cả Mã số 128, Code 39, ITF, UPC, EAN, OneCode, Datamatrix, Maxicode và PDF417.IDAutomation Java Barcode Package 9.11 for Mac OS X của Java thành phần mã vạch hỗ trợ tượng trưng thanh mã số bao gồm 39 luật, Extended Code 39, Code 128, UCC-128, EAN128, Mã-128 tự động, PDF417, Interleaved 2 of 5, Data Matrix, LOGMARS, Codabar, UPC-A, UPC -E, MSI, EAN-8, EAN-13, Code 11, Code 93, công nghiệp 2 của 5, MaxiCode, PLANET, Postnet và các USPS OneCode 4-Mã khách hàng Nhà nước.
JavaBeans, Applet, Servlets và Class Libraries trong gói này có thể được sử dụng trên nền tảng nào với Java Virtual Machine, bao gồm cả Windows, Linux, hệ điều hành MacOS, Solaris, HP / UX, AS/400 và OS/390 để tích hợp thanh tự động mã hóa vào các ứng dụng internet, các trang web hoặc các ứng dụng tùy chỉnh của Java.
Các gói này được cung cấp trong một tập tin ZIP, trong đó có các JAR file, tài liệu và mã nguồn cho các bộ mã hóa, servlet và các applet.
IDAutomation Java Barcode Package for Mac OS X dễ dàng tạo ra mã vạch trong trình duyệt web và có thể được nhúng trong HTML năng động với thẻ IMG.
 

 

 

Độ an toàn của IDAutomation Java Barcode Package 9.11 for Mac OS X

Chúng tôi đã phân tích phiên bản IDAutomation Java Barcode Package 9.11 for Mac OS X mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download IDAutomation Java Barcode Package 9.11 for Mac OS X để sử dụng.

Đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *