[DOWNLOAD]

Với trang web Icon Finder thì có điều thú vị là bạn có thể tùy chọn màu nền của Icon mà bạn muốn tìm gồm có máu trắng, caro và màu đen. Có 2 định dạng cho bạn tải về là *.png và *.ico. 

Với trang web Icon Finder thì có điều thú vị là bạn có thể tùy chọn màu nền Icon mà bạn muốn tìm gồm có máu trắng, caro và màu đen. Có 2 định dạng cho bạn tải về là *.png và *.ico.

Độ an toàn của Icon Finder

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Icon Finder mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Icon Finder để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *