Thursday, July 25, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Download Google Mobile App for Windows Mobile

[DOWNLOAD] Google Mobile App for Windows Mobile công cụ tìm kiếm trực tuyến với chức năng đề xuất từ khóa…

By admin , in Hỗ trợ Mobile Tiện ích , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

Google Mobile App for Windows Mobile công cụ tìm kiếm trực tuyến với chức năng đề xuất từ khóa khi người dùng gõ những ký tự đầu tiên và nó cũng tìm kiếm trên điện thoại của người dùng cho bất kỳ địa chỉ liên hệ nào khi gõ vài ký tự. 

Google Mobile App for Windows Mobile công cụ tìm kiếm trực tuyến với chức năng đề xuất từ khóa khi người dùng gõ những ký tự đầu tiên và nó cũng tìm kiếm trên điện thoại của người dùng cho bất kỳ địa chỉ liên hệ nào khi gõ vài ký tự.

Google Mobile App for Windows Mobile

Google Mobile App for Windows Mobile  – Công cụ tìm kiếm trực tuyến cho Mobile

Kết quả tìm kiếm sẽ được xuất ra trên giao diện trình duyệt còn phần kết quả tìm kiếm liên hệ (contact) thì hiển thị theo danh sách và thêm phần cho phép chọn gửi tin nhắn hay gọi địa chỉ liên hệ đó.

Tổng Hợp

Độ an toàn của Google Mobile App for Windows Mobile

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Google Mobile App for Windows Mobile mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Google Mobile App for Windows Mobile để sử dụng.

Đánh giá