[DOWNLOAD]

Với công cụ mã hóa này, bạn có thể mã hóa rất nhiều file video hoặc audio (ví như wmv, avi, asf, mpg, rm, rmvb, mp4, flv,…) sang file exe. 

File này chỉ có thể chạy khi người dùng cung cấp mật khẩu Playback Password và chỉ có thể chạy file đa phương tiện đã mã hóa sau khi có mật khẩu này.

Khi người dùng muốn chạy file mã hóa, file này sẽ hiển thị một hộp thoại yêu cầu nhập mật khẩu Playback Password. Hộp thoại này sẽ hiển thị ID máy tính của người dùng và bạn có thể tạo Playback Password dựa vào ID máy tính của người dùng đó.

 

Golden Shield Video Encryptor

Các tính năng chính:

  • Nhiều chế độ mã hóa:

Non-PC-Binding: Tất cả các máy tính, một mật khẩu- PC-Binding: Một máy tính, một mật khẩu- Video2exe: Chỉ chuyển đổi video sang exe

  • Người dùng có thể xác định số lần cho phép chạy file, thời gian chạy và ngày hết hạn
  • Có thể cấu hình ngắt kết nối mạng trong quá trình chạy, không cho phép người dùng chia sẻ hoặc ghi lại từ xa
  • Có thể cấu hình để ngăn chặn các cửa sổ khác được mở khi chạy file
  • Có thể thêm dấu mờ vào video.

Lamle

Độ an toàn của Golden Shield Video Encryptor

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Golden Shield Video Encryptor mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Golden Shield Video Encryptor để sử dụng.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *