[DOWNLOAD]

Gói Giao diện Ngôn ngữ (LIP)1.0 của Windows cung cấp phiên bản được dịch một phần của các lĩnh vực được sử dụng rộng rãi nhất trong Windows 

 

Gói Giao diện Ngôn ngữ Windows 7 (LIP) 1.0 của Windows cung cấp phiên bản được dịch một phần của các lĩnh vực được sử dụng rộng rãi nhất trong Windows. Sau khi cài đặt LIP, văn bản trong các thuật sĩ, hộp thoại, menu và các chủ điểm Trợ giúp và Hỗ trợ sẽ được hiển thị theo ngôn ngữ của bản LIP.

 

Gói Giao diện Ngôn ngữ Windows 7 (LIP) 1.0

Giao diện phần mềm Gói Giao diện Ngôn ngữ Windows 7 (LIP) 1.0

 

Những văn bản không được dịch sẽ hiển thị trong ngôn ngữ cơ sở của Windows 7. Ví dụ, nếu bạn mua phiên bản tiếng Tây Ban Nha của Windows 7, và cài đặt bản LIP ngôn ngữ Catalan, một số văn bản sẽ vẫn hiển thị bằng tiếng Tây Ban Nha. Bạn có thể cài đặt nhiều hơn một bản LIP trên một ngôn ngữ cơ sở. Windows LIP có thể được cài đặt trên tất cả các bản Windows 7.

Lưu ý: Cài đặt ngôn ngữ cơ sở bắt buộc của Windows 7: Tiếng Anh.

 

Độ an toàn của Gói Giao diện Ngôn ngữ Windows 7 (LIP) 1.0

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Gói Giao diện Ngôn ngữ Windows 7 (LIP) 1.0 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Gói Giao diện Ngôn ngữ Windows 7 (LIP) 1.0 để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *