Thursday, July 18, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Download Giáo trình pháp luật đại cương

[DOWNLOAD] Đảng và nhà nước đã chủ trương tăng cường giáo dục pháp luật trong các trường đại học thông…

By admin , in Ebooks Giáo dục - Học tập , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

Đảng và nhà nước đã chủ trương tăng cường giáo dục pháp luật trong các trường đại học thông qua các chương trình môn học, giáo trình, tài liệu học tập đảm bảo đúng tinh thần và nội dung của Hiến pháp và pháp luật hiện hành. Thực hiện chủ trương đó Giáo trình pháp luật đại cương dùng cho sinh viên đã được biên soạn.
 

Giáo trình pháp luật đại cương là môn học thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương theo chương trình khung trình độ đại học của Bộ giáo dục và Đào tạo.
Tài liệu Giáo trình pháp luật đại cương đặt mục tiêu hướng dẫn các sinh viên nghiên cứu môn học Pháp luật đại cương nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, cần thiết nhất về nhà nước và pháp luật nói chung, nhà nước và pháp luật Việt Nam nói riêng, các ngành luật cơ bản của hệ thống pháp luật Việt Nam đủ làm cơ sở để tiếp tục nghiên cứu các môn học pháp luật khác trong chương trình đào tạo.

 

Giáo trình pháp luật đại cương

Giao diện khi tải Giáo trình pháp luật đại cương

 

Download Giáo trình pháp luật đại cương sẽ hoàn toàn miễn phí cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng…đặc birtj các khối nghành kinh tế và quản trị kinh doanh .Đây là môn học thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương theo Chương trình khung trình độ đại học của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo .Giáo trình đặt mục tiêu trang bị cho sinh viên những năm đầu những kiến thức cơ bản , cần thiết nhất về Nhà nước và pháp luật nói chung , chú trọng đến nhà nước và pháp luật việt nam , đủ làm cơ sở để có thể tiếp tục nghiên cứu các môn học pháp luật khác trong chương trình đào tạo .

Giáo trình này gồm có 7 chương :

 

Bài 1: Những vấn đề cơ bản về nhà nước
Bài 2: Những vấn đề cơ bản của pháp luật
Bài 3: Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Bài 4: Hệ thống pháp luật và quy phạm pháp luật
Bài 5: Quan hệ pháp luật
Bài 6: Thực hiện pháp luật – Vi phạm pháp luật – Trách nhiệm pháp lý
Bài 7: Pháp chế XHCN – Nhà nước pháp quyền
Bài 8: Các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam

Trình đọc file PowerPoint – OpenOffice

 

Độ an toàn của Giáo trình pháp luật đại cương

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Giáo trình pháp luật đại cương mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Giáo trình pháp luật đại cương để sử dụng.

Đánh giá