[DOWNLOAD]

Hai người phụ nữ đã mất tích và bạn phải tìm thấy họ trong Grim Facade: Mystery of Venice, một trò chơi thể loại tìm đồ kết hợp phưu lưu, giải đố rất thú vị. 

Grim Facade: Mystery of Venice For Mac

Họ vừa tham dự bữa tiệc hóa trang và đang trên đường trở về bằng thuyền thì mất tích. Kẻ chèo thuyền là một tên đeo mặt nạ Medico Della Peste. Hãy theo dõi hắn và tìm ra sự thật khủng khiếp đang ẩn giấu.

Yêu cầu hệ thống:

  • CPU: 1.4 GHz
  • RAM: 1024 MB
  • Hard Drive: 572 MB

Tuyết Mai

Độ an toàn của Game Grim Facade

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Game Grim Facade mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Game Grim Facade để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *