[DOWNLOAD]

Nhiệm vụ của bạn trong trò chơi truy tìm đồ vật ẩn này là tìm ra đồ vật và đặt chúng trở lại đúng vị trí. Ngoài ra, có nhiều gamemini giữa các cấp độ giúp bạn đỡ nhàm chám với thể loại tìm đồ vật. 

Nhiệm vụ của bạn trong trò chơi truy tìm đồ vật ẩn này là tìm ra đồ vật và đặt chúng trở lại đúng vị trí. Ngoài ra, có nhiều gamemini giữa các cấp độ giúp bạn đỡ nhàm chám với thể loại tìm đồ vật.

Clutter 

Hơn nữa, có nhiều cấp độ và chế độ chơi khác nhau. Các cấp độ, câu đố được tạo ra một cách ngẫu nhiên giúp trò chơi thêm thú vị hơn.

Một số tính năng chính:

  • Mức độ khó tăng dần
  • Trò chơi thú vị
  • Tìm đồ vật và sắp xếp đúng vị trí

Yêu cầu hệ thống:

  • CPU: 800 Mhz
  • RAM: 256 MB
  • Direct X: 8.0
  • Hard Drive: 109 MB

Video hướng dẫn:

Tuyết Mai

Độ an toàn của Game Clutter

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Game Clutter mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Game Clutter để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *