[DOWNLOAD]

Trong lễ hội Halloween Special, thị trấn Boxville đã bị tàn phá bởi những xác chết. 

Boxhead

Thị trấn đang phụ thuộc vào bạn, hãy hướng dẫn người dân và bảo vệ họ khỏi sự tấn công của những xác chết.

Nếu may mắn, bạn sẽ tìm thấy nhiều loại vũ khí dọc theo con đường. Nó sẽ giúp bạn không cho xác chết lại gần.

Trò chơi giúp bạn nâng cao kỹ năng bắn súng và phản ứng của bạn.

Đặng Hương

Độ an toàn của Game Boxhead

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Game Boxhead mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Game Boxhead để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *