Monday, June 17, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Download FRSFileMgr

[DOWNLOAD] FRSFileMgr là một công cụ phần mềm để quản lý các các ổ đĩa, thư mục, và tập tin…

By admin , in Dữ liệu - File Tiện ích khác dữ liệu File , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

FRSFileMgr là một công cụ phần mềm để quản lý các các ổ đĩa, thư mục, và tập tin trên máy tính của bạn. Nó được thiết kế ra để thay thế Windows Explorer quản lý tập tin máy tính của bạn. 

FRSFileMgr

FRSFileMgr cung cấp giúp bạn truy cập trực tiếp vào ổ đĩa, thư mục, các tệp tin của máy tính (hiển thị ở dãy bên phải).

Giao diện đơn giản, thân thiện giúp bạn sẽ tìm thấy một trình duyệt thư mục quen thuộc mà trong đó bạn có thể chọn ổ đĩa và thư mục. FRSFileMgr không cung cấp quyền truy cập vào “Control Panel”, “Printers”, và tất cả các tập tin không liên quan đến các chủ thể mà Windows Explorer hiển thị.

FRSFileMgr

Dưới đây là một số tính năng chính của “FRSFileMgr”:

– Quản lý các các tập tin, thư mục, và ổ đĩa.

– Sử dụng để thay thế Windows Explorer.

– Tìm kiếm một cách chính xác các tập tin.

– In danh sách các tập tin.

– Dễ dàng truy cập vào vào các tập tin và các công cụ bạn thường sử dụng.

– Hoàn thiện, dễ sử dụng tài liệu trực tuyến.

– Xóa tất cả các tập tin tạm thời.

– Hỗ trợ tệp tin Zip.

– Mở file khi có thiết bị di động.

– Chia sẻ thư mục các icon (đã được gỡ bỏ trong Windows 7)

– Nhiều tính năng khác không có sẵn trong Windows Explorer

Tuyết Mai (Theo Fourth Ray)

Độ an toàn của FRSFileMgr

Chúng tôi đã phân tích phiên bản FRSFileMgr mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download FRSFileMgr để sử dụng.

Đánh giá