Monday, June 17, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Download FileGee Backup & Sync Enterprise Edition

[DOWNLOAD] FileGee là một bản sao lưu mạnh mẽ và là công cụ phục hồi có tính năng hiệu quả…

By admin , in Dữ liệu - File Khôi phục dữ liệu , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

FileGee là một bản sao lưu mạnh mẽ và là công cụ phục hồi có tính năng hiệu quả cao, đồng bộ hóa một cách chính xác, ổn định và chiếm ít tài nguyên. 

FileGee là một bản sao lưu mạnh mẽ và là công cụ phục hồi có tính năng hiệu quả cao, đồng bộ hóa một cách chính xác, ổn định và chiếm ít tài nguyên.

Một số tính năng chính:

 • Có thể sao lưu các tập tin cơ sở dữ liệu, đọc các tập tin bị khóa bởi chương trình khác.
 • Có thể làm việc như các cửa sổ dịch vụ, không cần đăng nhập vào hệ điều hành, chạy hoàn toàn trong nền.
 • FTP has FXP, hai máy chủ FTP có thể truyền tập tin trực tiếp.
 • FTP has SSL, tăng cường bảo mật dữ liệu và độ tin cậy.
 • Có thể sao lưu các tập tin vào thư điện tử, có thể chia nhỏ tập tin lớn và lưu trữ chúng trong một số messages
 • Các phần mềm có thể thực hiện sao lưu khác nhau hoặc đồng bộ các thư mục tập tin khác nhau cùng một lúc.
 • Hỗ trợ đồng bộ hóa một chiều, hai chiều, gia tăng sao lưu, sao lưu đầy đủ các loại tập tin và đồng bộ hóa.
 • Khởi động việc sao lưu và đồng bộ trong thời gian thực.
 • Tự động ghi lại các lỗi hoạt động và tự động thử lại chúng trong hoạt động thực hiện tiếp theo để đảm bảo không có tập tin bị mất.
 • Hỗ trợ Unicode, tên tập tin với nhiều ngôn ngữ ký tự có thể được xử lý.
 • Có thể làm phục hồi tập tin trên máy tính bất kỳ.
 • Hỗ trợ để chạy dòng lệnh trước và sau khi thực hiện công việc.
 • Trong quá trình thực hiện, công việc có thể được ngừng lại bất cứ lúc nào, phần mềm sẽ tự động ghi lại các tập tin sao lưu, không có sao lưu nhiều lần trong hoạt động được thực hiện tiếp theo.
 • Hỗ trợ nhiều phương tiện lưu trữ như đĩa cứng, thiết bị lưu trữ USB, không gian FTP và thiết bị lưu trữ mạng….

Độ an toàn của FileGee Backup & Sync Enterprise Edition

Chúng tôi đã phân tích phiên bản FileGee Backup & Sync Enterprise Edition mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download FileGee Backup & Sync Enterprise Edition để sử dụng.

Đánh giá